Blindfriendly Štvrtok 17. 10. 2019 | Meniny má Hedviga Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pilotná výzva pre Fond malých projektov – zhrnutie

 Zber žiadostí do prvej Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty (ŽoFP) v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko bol ukončený dňa 5.11.2018. Celkovo bolo podaných 33 Žiadostí o finančný príspevok.

 

23 žiadostí bolo podaných v Prioritnej osi 1 - Príroda a kultúra
10 žiadostí bolo podaných v Prioritnej osi 4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Podrobnejšie informácie o žiadanej sume z EFRR, štatistiku k Informačným dňom a postup hodnotenia žiadostí nájdete tu: http://rdvegtc-spf.eu/aktuality/zhrnutie-1-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-financny-prispevok-pre-male-projekty/?lang=sk

V súčasnosti prebieha administratívne hodnotenie a doplnenie predložených ŽoFP. Chýbajúce dokumenty musia byť doručené do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie. Po administratívnom hodnotení bude nasledovať kvalitatívne hodnotenie projektových žiadostí. Odporúčané projekty bude následne schvaľovať Monitorovací výbor. Zoznam úspešných projektov bude zverejnený začiatkom roka 2019.

Informácie o ďalších výzvach môžete sledovať na stránke programu http://www.skhu.eu/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-fp