Blindfriendly  15. 12. 2019 | Meniny má Ivica Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Jablkové hodovanie®

 Víkend na začiatku októbra už tradične, dokonca je to už 10 rokov, patrí Jablkovému hodovaniu®. V tomto roku sa podujatie uskutočnilo na novom mieste, z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie kaštieľa a záhrady Malokarpatského osvetového strediska v Modre. Svoj dočasný domov našlo Jablkové hodovanie v areály Školskej pivnice Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej. Ani zmena miesta návštevníkov neodradila a priestor sa veľmi rýchlo zaplnil. Okrem jablkových dobrôt, koláčov, umeleckých výrobkov atmosféru doplnil aj koncert country a folk zoskupení, ktoré na tomto podujatí vystupujú v rámci Jablkofestu. Podujatie sa organizuje v rámci projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

 

Apfelschmausfest „Jablkové hodovanie“®

Das erste Oktoberwochenende gehört schon seit 10 Jahren dem traditionellen Apfelschmausfest  „Jablkové hodovanie“®. Dieses Jahr musste die Veranstaltung wegen der aktuell verlaufenden Sanierung des Herrenhauses und des anliegenden Gartens von dem Kultur- und Bildungszentrum Malokarpatské osvetové stredisko in Modra in ein anderes Ort übertragen werden. Zum provisorischen Veranstaltungsort für das Apfelschmausfest wurde der Weinkeller auf dem Gelände der Mittleren Fachschule für Wein- und Obstbau. Nicht einmal dieser Ortswechsel konnte die Besucher davon abbringen, um an dem Fest Teil zu nehmen, so dass der Raum bald voll wurde. Neben Apfelleckereien, Kuchen und handwerklichen Kunstprodukten wurde die Atmosphäre durch ein Konzert von Country- und Folkmusikgruppen vervollständigt, die während der Veranstaltung im Rahmen von „Jablkofest“ auftraten. Die Veranstaltung wird für die Bedarfe des Projektes „Kulturell-kreative Belebung der Traditionen“ (Heritage SK-AT) organisiert, das im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowakei - Österreich aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung kofinanziert wird.