Blindfriendly Piatok 6. 12. 2019 | Meniny má Mikuláš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Jeden deň stredoškolákom 2018

Voľba vhodnej strednej školy, nekonečné rozhodovanie, naťahovačky s rodičmi, vlastnými predstavami a realitou.

 

Zvoliť si gymnázium alebo strednú odbornú školu? Mám 15 rokov a musím urobiť správne rozhodnutie, od ktorého závisí časť mojej budúcnosti. To sú úvahy mnohých dnešných deviatakov. Ako si vybrať správne? Obchodná akadémia na Račianskej
sa rozhodla už po tretí raz pomôcť žiakom 9. ročníka základných škôl a dňa 21. februára 2018 pripravila pre nich svoj vlastný projekt Jeden deň stredoškolákom.
Cieľom projektu bolo zapojiť deviatakov do reálnych vyučovacích hodín odborných predmetov, aby sa mohli sami rozhodnúť, či ich smerovanie na školu ekonomického charakteru bude napĺňať ich predstavy o ich budúcom povolaní.
Do projektu sa zaregistrovalo spolu 44 žiakov z 27 bratislavských i mimo bratislavských základných škôl. Päť vyučovacích hodín ich učili učitelia OA, aby im ukázali, akou formou prebieha vyučovanie v našej škole.
Z hodnotiaceho záverečného dotazníka vyplynulo, že žiakov zaujali všetky ponúknuté odborné predmety – podniková ekonomika, administratíva a korešpondencia, projekty, hospodárska geografia, ako aj vyučovacia hodina anglického jazyka. Žiaci ocenili prístup učiteľov k žiakom a ich zaujímavé vysvetľovanie učebnej látky. Veľmi sa im páčilo, že vyučovacie hodiny boli zábavné (HOG), rozvíjali ich kreativitu (PJK), že učitelia so žiakmi komunikovali len v anglickom jazyku (ANJ) a viedli so žiakmi zaujímavú diskusiu na odborné témy (POE) a že na hodine ADK pracovali na počítači a pritom sa naučili veľa nového.
Pri záverečnom zhodnotení si zúčastnení žiaci prevzali z rúk riaditeľky školy certifikát o absolvovaní projektovej aktivity.
A či už ako stredoškoláci uspejú v našej škole? Ak si nastavia latku dostatočne vysoko, ak ich neopustí motivácia, ak budú na sebe pracovať, určite sa dokážu v živote presadiť. Záleží už len od nich, akou cestou sa vyberú.

Mgr. Viera Mazúrová – koordinátor projektu