Blindfriendly Piatok 15. 11. 2019 | Meniny má Leopold Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Jeden krok od založenia siete Danube.Pearls

 Zástupcovia 13 management organizácií pozdĺž Dunaja sa dohodli na založení siete Danube.Pearls (Bratislava, marec 2019) – Dňa 27. februára 2019 spolu 15 partnerov projektu „Danube.Pearls“ navštívilo maďarské mesto Pécs. Cieľom pracovnej návštevy bola predovšetkým vzájomná diskusia partnerov o možnostiach založenia pracovnej siete „Danube.Pearls“. Budúce „Perly na Dunaji“ sa dohodli na spoločnom postupe a potrebných krokoch pre založenie pracovnej siete, v rámci ktorej sa budú venovať otázke udržateľnej mobility v Dunajskom regióne aj po ukončení projektu Transdanube.Pearls.

 

Dokopy trinásť manažérskych organizácií, s podporou odborníkov na mobilitu a turizmus z celého Dunajského regiónu, navštívilo maďarské mesto Pécs, aby diskutovali o založení pracovnej siete Danube.Pearls. Zástupcom týchto výnimočných destinácií Dunajského regiónu sa tak jednohlasnou dohodou o vytvorení pracovnej siete „Perlí na Dunaji“ za účelom spolupráce aj po ukončení projektu Transdanube.Pearls, podarilo dosiahnuť dôležitý míľnik. Pracovná sieť bude naďalej pracovať na podstate činností a spolupráce stanovenej projektom Transdanube.Pearls.
Vďaka spoločným marketingovým aktivitám novoutvorenej pracovnej siete, táto jednotná platforma umožní 13 destináciám Dunajského regiónu, Perlám na Dunaji, zvýšiť ich viditeľnosť a poskytnúť návštevníkom unikátne možnosti cestovania dopravnými prostriedkami udržateľnej dopravy. Okrem toho, členovia tejto siete budú pokračovať v hľadaní možností nových služieb udržateľnej mobility a v následnom zhotovovaní a spracovaní informácií o cestovnom ruchu pre turistov a občanov. Pracovná sieť partnerov bude oficiálne ustanovená počas záverečnej konferencie Transdanube.Pearls, projektu financovaného zo zdrojov Európskej Únie, ktorá sa bude konať 13. mája 2019 v rakúskom meste Neusiedl.
Príručka „Modrý Dunaj a Zelené Chodníky“
V priebehu partnerského stretnutia bola predstavená cestovateľská príručka pre turistov „Modrý Dunaj a Zelené Chodníky“. V rámci časti „Objavte skryté Perly pozdĺž Dunaja“ príručka ponúka relevantné informácie o 13 Perlách vrátane turistických zaujímavostí a možností mobility prostredníctvom trvalo udržateľných spôsobov prepravy. Okrem toho príručka ponúka aj niekoľko rezervovateľných turistických balíkov, ako napríklad organizovaný cyklo-zájazd z Budapešti v Maďarsku do Kladova v Srbsku. Príručka poskytuje turistom inšpirácie pre cestovanie a informuje o možnostiach udržateľnej prepravy z jednej destinácie do druhej prostredníctvom vlaku, bicyklov alebo autobusov. Príručku vypracoval s podporou projektových partnerov WGD Danube Upper Austria.
O projekte Transdanube.Pearls
Projekt EÚ sa odštartoval začiatkom roka 2017 a bude trvať 2,5 roka. Nadnárodný projekt Transdanube.Pearls  spolufinancuje Dunajský nadnárodný program s celkovým rozpočtom 2,9 milióna EUR pod vedením Rakúskej Agentúry pre životné prostredie. Súčasťou projektu je 15 organizácií z 9 európskych krajín a 24 strategických partnerov, ktorí sa zaviazali ku koncepcii trvalo udržateľnej mobility v rámci turizmu.
Do ukončenia projektu v júni 2019 bude každá destinácia podporovať udržateľnú mobilitu v cestovnom ruchu prostredníctvom komplexného súboru činností. Patrí sem založenie a implementovanie informačných centier mobility a manažérov mobility, vypracovanie špecializovaných opatrení budovania kapacít pre miestnych a regionálnych partnerov v podnikaní a zlepšenie informovanosti obyvateľov a turistov o mobilite a cestovnom ruchu. Navyše, s cieľom zvýšenia udržateľnej mobility pozdĺž Dunaja budú uskutočnené pilotné akcie týkajúce sa prenájmu bicyklov, prepravy, parkovacích systémov alebo cyklistických trás.


Obrázok 1: Zástupcovia budúcej siete Danube.Pearls v Pécsi, Maďarsko
Obrázok 2: Save-the-date na finálnu konferenciu projektu Transdanube.Pearls v máji 2019

Kontakt Navštívte nás
Manažér pre komunikáciu

Anita Omercevic
Danube Office Ulm/Neu-Ulm http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls
Telephone No.: +49 731 880306 18 Sledujte nás
Email Address: a.omercevic@donaubuero.de     

Partner za Bratislavský samosprávny kraj
Veronika Gálová
+421 2 4826 4259
veronika.galova@region-bsk.sk