Blindfriendly Piatok 6. 12. 2019 | Meniny má Mikuláš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Konzultácie k Bielej knihe Výboru regiónov o viacúrovňovom riadení

Výbor regiónov prijal na svojom zasadnutí dňa 16. júna 2009 Bielu knihu o viacúrovňovom riadení. Táto iniciatíva vychádza z politického záväzku uvedeného v Berlínskom vyhlásení a navrhuje politický projekt „Budovanie Európy v partnerstve“.

 
Prostredníctvom bielej knihy Výbor regiónov iniciatívne predostrel svoju koncepciu metódy Spoločenstva založenú na riadení, ktoré podporuje zapojenie územných samospráv do tvorby a realizácie politiky Spoločenstva. Politický program, načrtnuté smerovanie a predložené návrhy na uplatňovanie viacúrovňového riadenia v praxi posilňujú úlohu miestnych a regionálnych orgánov v rozhodovacom procese Spoločenstva, v politickej diskusii, ako aj v príslušných členských štátoch. Biela kniha navyše uvádza konkrétne príklady a osvedčené postupy viacúrovňového riadenia na úrovni Spoločenstva. Použité príklady v rozličných oblastiach činnosti svedčia o tom, že prostredníctvom politickej spolupráce medzi inštitucionálnymi subjektmi a volenými zástupcami, pomocou integrovanejšieho prístupu a komunikácie založenej na partnerstve, slúži viacúrovňové riadenie spoločnej politike a rieši problémy občanov.
 
Výbor regiónov zároveň začal po zverejnení bielej knihy proces konzultácií s inštitúciami Spoločenstva, aby sa mohli skonkretizovať predostreté návrhy a záväzky. Zároveň tiež otvoril proces všeobecných konzultácií, pomocou ktorých chce zozbierať názory rôznych orgánov, združení a zainteresovaných strán. Výbor regiónov vypracuje na základe výsledkov všeobecných konzultácií a konzultácií s inštitúciami a zainteresovanými stranami akčný plán, ktorý mu umožní realizovať jeho odporúčania.
 
Pripomienky možno zasielať do 30. novembra 2009 na adresu:
 
Comité des régions de l'Union européenne
Cellule de Prospective
Bureau VMA 0635
101 Rue Belliard
B-1040 Bruxelles / Brussels
 
alebo elektronickou poštou na adresu governance@cor.europa.eu.
 
Bližšie informácie ako aj bielu knihu možno nájsť na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:211:0001:0027:SK:PDF
 
Zdroj: List - Výbor regiónov, Brusel