Blindfriendly  15. 12. 2019 | Meniny má Ivica Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kick off

 Sneh nebol prekážkou úspešného úvodného workshopu pre partnerov projektu Danube Bike&Boat. / A hó nem akadályozta meg a Danube Bike&Boat projektpartnereket egy sikeres projektindító workshop megtartásában. / Snow was not an obstacle for a successful kick-off workshop of Danube Bike&Boat project partners.

 

Po dlhej a dôkladnej dvojročnej práci s prípravou projektu Danube Bike&Boat (registračné číslo SKHU/1601/1.1/014) dostal tento projekt v júli 2017 zelenú v rámci prioritnej osi 1 “Príroda a kultúra” a strategického cieľa 1.1 “Zvýšiť príťažlivosť pohraničného regiónu”.
Celkový schválený rozpočet sa blíži k sume 3 miliónov EUR a prispeje k zatraktívneniu podunajského pohraničného regiónu a zvýšeniu jeho navštevovanosti. Projekt sa zameriava na využívanie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničného regiónu a na vytvorenie jedinečnej, príťažlivej a konkurencieschopnej turistickej destinácie “Vnútrozemská delta Dunaja”. Jeho cieľom je spojiť maďarský región Szigetköz a slovenský Žitný ostrov v spoločnú ekoturistickú značku.
V dňoch 29-30. novembra sa preto v obci Lipót (Maďarsko) stretli predstavitelia Bratislavského samosprávneho kraja (ako vedúceho partnera), samosprávy mesta Mosonmagyaróvár (ako jediného maďarského partnera), 7 ďalších slovenských partnerov a odborníci v oblasti rozvoja cestovného ruchu a miestneho rozvoja za účelom spoločného zahájenia projektu. Po predstavení sa partnerov a zúčastnených organizácií sa debata sústredila na tri vybrané spoločné aktivity, ktoré boli následne prerokované do detailov: 1. Náčrt spoločnej marketingovej štúdie podľa konceptu “Vnútrozemskej delty Dunaja”, tvorba regionálnej značky, ekoturistickej programovej ponuky a spoločného imidžu, 2. Spoločné podujatia a akcie pre zvýšenie environmentálneho povedomia, výchovy a zmenu postojov, 3. Komunikačné aktivity smerom k verejnosti, ktoré zahŕňajú obsiahlu webovú stránku s príslušnou mobilnou aplikáciou a tvorbou profilu na sociálnej sieti Facebook o výstupoch z dvoch spoločných workshopov.
Aj keď boli účastníci workshopu zaskočení bohatou nádielkou snehu na druhý deň, nič im nebránilo v úspešnej práci pri tvorbe stratégie ani pri “nalodení” sa do canoe.

Hosszú és alapos, kétéves előkészítő munka után 2017 júliusában zöld utat kapott a „Természet és kultúra” Prioritási Tengelyhez tartozó "A határterület vonzerejének fokozása" Specifikus cél keretében megvalósuló Danube Bike&Boat (regisztrációs szám: SKHU/1601/1.1/014) projekt. A jóváhagyott teljes költségvetés közel 3 millió euró, mely hozzá fog járulni a Duna-menti határrégió vonzerejének és látogatói számának növeléséhez. A projekt fókuszában a határterület gazdag természeti és kulturális örökségének kiaknázása és egy unikális, vonzó és versenyképes európai turisztikai desztináció, a „Duna szárazföldi deltája” létrehozása áll. Célja a Csallóköz és Szigetköz közös, határon átnyúló ökoturisztikai brand-dé fejlesztése.
November 29-30-án a Pozsony Megyei Önkormányzat (Bratislavský samosprávny kraj – vezető partner), Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (az egyetlen magyar partner), a további 7 szlovák projektpartner képviselői, valamint külső turisztikai és településfejlesztési szakértők találkoztak Lipóton a projekt indulásának apropóján. A résztvevők és intézményeik általános bemutatkozása után a partnerek három közös tevékenységet azonosítottak és tárgyaltak meg részletekbe menően: 1. A „Szárazföldi Duna-delta” koncepció mentén közös marketing stratégia készítése, brand fejlesztés ökoturisztikai kínálatcsomagok összeállítása, közös arculat kialakítása; 2. Közös rendezvények és akciók a szemléletformálás és környezeti nevelés érdekében; 3. Kommunikációs tevékenységek, melyek magukba foglalják egy átfogó honlap, egy kapcsolódó mobil applikáció és egy Facebook profil fejlesztését két workshop kimenetei alapján.
Bár a workshop résztvevőit egy erős havazással lepte meg a második nap, ez nem igazán akadályozta meg őket sem a sikeres stratégia alkotásban, sem a kenuval történő „vízre” szállásban.

After a long and thorough 2-year project preparation, Danube Bike&Boat (registration number SKHU/1601/1.1/014) got a green light in the PA 1 “Nature and Culture”, SO1.1 "To increase the attractiveness of the border area" in July 2017. The approved total budget is close to 3 million EUR and will contribute to increasing the attractiveness and number of visitors to the Danube border region. The project will focus on the use of rich natural and cultural heritage of the border area and on creating a unique, attractive and competitive European tourism destination "Danube inland delta". It aims at the development of Little Rye Island (Szigetköz, Malý Žitný ostrov) and Great Rye Island (Csallóköz, Žitný ostrov) to a common cross-border eco touristic brand.
On 29-30 November, representatives of the Bratislava Self-Governing Region (Bratislavský samosprávny kraj - Lead Beneficiary), the Municipality of Mosonmagyaróvár (the one and only Hungarian partner), and the other 7 Slovak beneficiaries, as well as external tourism and municipal development experts met in Lipót (HU) to kick-off the project. After the general introduction of the participants and their organizations, three common activities were identified and discussed in details: 1. Lining up the common marketing strategy along the "Danube inland delta" concept, development of the brand, ecotourism supply bundles as well as the common image; 2. Common events and actions to shaping attitude and for environmental education; 3. Communication activities that will involve a comprehensive webpage and related mobile app and Facebook profile development based on the outputs of two workshops.
Although kick-off workshop participants were surprised with a heavy snow on the second day, it does not really prevent them neither from a successful strategy creation nor taking the “water” with a canoe.