Blindfriendly  21. 10. 2018 | Meniny má Uršuľa Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kick-off meeting projektu / Kick-off-Meeting des Projekts

 V Bratislavskom samosprávnom kraji sa uskutočnil „Kick-off meeting“ – úvodné stretnutie k projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“. / In der Selbstverwaltungsregion Bratislava fand ein "Kick-off-Meeting" – das erste Treffen zum Projekt "Kultur-kreative Belebung von Traditionen" statt.

 

Dňa 12.09.2017 sa na Bratislavskom samosprávnom kraji uskutočnil „Kick-off meeting“ – úvodné stretnutie k projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ (Akronym: Heritage SK-AT ) za účasti projektových partnerov, ako aj zástupcov Spoločného sekretariátu Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT . Predmetom stretnutia bolo predstavenie aktuálneho stavu Programu spolupráce, projektu a projektových aktivít, komunikačnej stratégie, pravidiel publicity, rozpočtu a pravidiel oprávnenosti, ako aj časového harmonogramu najbližších plánovaných projektových aktivít do konca roku 2017.

Am 12.09.2017 fand in der Selbstverwaltungsregion Bratislava unter Teilnahme der Projektpartner sowie von Vertretern des Gemeinsamen Sekretariats des Kooperationsprogramms Interreg V-A SK-AT ein "Kick-off-Meeting" – das erste Treffen zum Projekt "Kultur-kreative Belebung von Traditionen" (Akronym: Heritage SK-AT) statt. Gegenstand des Treffens war die Präsentation des aktuellen Standes des Kooperationsprogramms, des Projekts und der Projektaktivitäten, der Kommunikationsstrategie, der PR-Regeln, des Haushalts, der Förderkriterien sowie des Zeitplans für die nächsten, bis Ende 2017 geplanten Projektaktivitäten.