Blindfriendly  15. 12. 2019 | Meniny má Ivica Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Know how exchange bus study tour

 Partnerstvo projektu DANUBE BIKE&BOAT, SKHU/1601/1.1/014 financovaného Programom spolupráce INTERREG V-A SK-HU absolvovalo v dňoch 23.-26.4.2018 4-dňovú študijnú cestu pod názvom „Know how exchange bus study tour“.

 

Cieľom študijnej cesty bolo získať know-how a inšpirovať sa príkladmi dobrej praxe z oblasti rozvoja turizmu, vytvárania turistických balíkov a produktov, sieťovania jednotlivých lokálnych aktérov a producentov a teda navštíviť také turistické destinácie, ktoré sa svojím charakterom podobajú spoločne pripravovanej cezhraničnej turistickej destinácii s názvom Vnútrozemská delta Dunaja.
Program bol nabitý mnohými odbornými výkladmi regionálnych aj lokálnych TICov ako napr. návštevníckeho centra NP Podyjí a NP Thayatal, Donau Niederösterreich, Krems Tourismus, Burgenland Tourismus, Neusiedlersee Tourismus, či Multifunkčního centra Lednice.
Súčasťou programu boli taktiež rozličné turistické lákadlá ako napr. Lednicko-valtický areál, ktorý sa nachádza na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO (návšteva zámockých
jízdáren a parku), zámok Esterházy v Eisenstadte, plavba po rieke Dyje lemovanej lužnými lesmi, Hardeggská vyhliadka v Národnom parku Podyjí a plavba po Dunaji na úseku Krems a. d. Donau – Spitz a.d. Donau naprieč regiónom Wachau. Región Wachau sme mali príležitosť doslova ochutnať v rámci návštevy rodinného podniku Weinhof Aufreiter, kde sa venujú spracúvaniu regionálnej odrody marhúľ (Wachauer Marille) a výrobe rozličných marhuľových produktov, pričom tomu nechýba ukážková marketingová podpora.
Pobyt bol natoľko inšpiratívny, že by sa mohol premenovať aj na „Know how absorbed bus study tour“.  Tešíme sa na to, ako nové poznatky pretavíme do rozvoja našej destinácie Vnútrozemskej Delty Dunaja.

Partnership of the project DANUBE BIKE&BOAT, SKHU/1601/1.1/014 financed by the Cooperation Programme INTERREG V-A SK-HU attended on 23rd-26 th of April 2018 the four-day study tour named „Know-how exchange bus study tour“.
The aim of the study tour was to get know-how and inspiration from the examples of good practice in the development of tourism, in creating of tourist packages and products, in networking of local actors and producers, in other words to visit such tourist destinations which are by its character similar to the co-operatively prepared cross-border tourist destination named Danube Inland Delta.
The program was filled with many professional lectures and discussions with representatives of local as well as regional Tourist Information Centres such as Visitors Centre of the National park Podyjí and National park Thayatal, Donau Niederösterreich, Krems Tourismus, Burgenland Tourismus, Neusiedlersee Tourismus or Multifunkční centrum Lednice.
In the program were also included different tourist attractions like Lednice-Valtice Area which is registered in the list of monuments protected as World Heritage Sites by UNESCO (visit of the castle stables and park), castle Esterházy in Eisenstadt, cruise on the river Dyje lined with the bottomland forest, Hardegg Lookout in National park Podyjí and cruise on the river Danube on the route Krems a. d. Donau – Spitz a.d. Donau through the Wachau region. We had a chance literally to taste this region thanks to the visit of the family business Weinhof Aufreiter. They process here the regional form of apricots (Wachauer Marille) and produce a wide variety of different apricot products and have a remarkable and imaginative marketing.
The study tour was that much inspiring that it could be renamed on „Know-how absorbed bus study tour“.  We are looking forward to implement our new knowledge into the development of our destination Danube Inland Delta.

Az INTERREG V-A SK-HU Együttműködési Program által finanszírozott DANUBE BIKE&BOAT SKHU/ 1601/1.1/014 projekt partnerség egy négynapos tanulmányúton vett részt. A “Know how exchange bus study tour”-ra 2018. Április 23-tól 26 –ig került sor.
A tanulmányút célja ismeretek és bevált gyakorlatok szerzése volt a turizmusfejlesztés, idegenforgalmi csomagok és termékek területén, valamint a helyi szereplők és termelők hálózása is. Az út szándéka olyan közös idegenforgalmi célpontok meglátogatása is volt, amelyek jellegei hasonlóak a projekt által kialakító határon átnyúló idegenforgalmi célponthoz ”A Szárazföldi Duna-delta”.
A program tele volt számos szakértők előadásaival a regionális és helyi turisztiai irodák-ból, mint például a Podyjí NP és Thayatal NP látogatóközpont-ból, a Donau Niederösterreich-ból, a Krems és a Burgenland Tourismus-ból, úgyszintén a Neusiedlersee Tourismus-ból és a Lednice Multifunkciós Központ-ból.
A program része számos turisztikai látványosságok látogatása is volt beleértve az UNESCO Világörökségi Listáján található Lednice-Valtice komplexumot, az Esterházy-kastélyt Eisenstadtban, a Dyje folyó mentén őserdővel szegélyezet a Podyjí és Thayatal Nemzeti Parkot, túrat a Hardeggi kilátóra, hajózást az Wachaui Dunakanyarban Krems – Spitz részén. A Wachau-vidék nevezetes a Wachauer Marille baracktermékek gyártásával és lehetőséget kaptunk betekinteni a Weinhof Aufreitert családi vállalkozásba ahol kóstolóra invitáltak a helyi termékekből.
A tanulmányút annyira inspiráló volt, hogy átnevezhető "Know how absorbed bus study tour"-ra . Örömmel várjuk, hogy az elleset tapasztalatokat a mi Szárazföldi Duna-delta fejlesztésében kihasználjuk.