Blindfriendly Utorok 25. 2. 2020 | Meniny má Frederik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Komisia posudzovala 62 žiadostí na podporu turizmu

 O poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu sa uchádzalo 62 žiadateľov. Všetky žiadosti posudzovala odborná komisia hodnotiteľov.

 
“Odbornosť prístupu všetkých, ktorí sa hodnotiaceho procesu zúčastnili je zárukou toho, že Bratislavská regionálna dotačná schéma sa bude opakovať aj v budúcom období. Odbornosť je zároveň predpokladom transparentnosti a objektívnosti pri vyhodnotení projektov, čo je potom predpokladom dôvery potenciálnych žiadateľov o podporu Bratislavského samosprávneho kraja,” zhodnotil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
 
Po splnení kritérií formálnej kontroly sa o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu uchádzalo 62 žiadateľov. Odborná komisia hodnotiteľov po uzatvorení procesu individuálneho hodnotenia projektových žiadostí určila za základné kritérium hodnotenia agregovaný výsledok hodnotenia dvomi hodnotiteľmi za každý projekt.
 
Odborná komisia postupne posúdila účelnosť a iné podstatné podmienky projektov a konsenzom určila výšku jednotlivých finančných príspevkov. Vybrané podporené projekty sú orientované do oblasti podpory pešej a cyklistickej turistiky, vodáckej turistiky a ekoturizmu, vidieckeho turizmu a agroturizmu a podpory historického a kultúrneho dedičstva.