Blindfriendly Sobota 7. 12. 2019 | Meniny má Ambróz Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Komisie

Komisie BSK 2017-2022

 

 

Pozvánky 2018

November

Komisia dopravy 26.11.2018.pdf

Komisia európskych záležitostí, reg spolupráce a cest. ruchu 27.11.2018.pdf

Komisia kultúry 27.11.2018.pdf

Komisia školstva, športu a mládeže 27.11.2018.pdf

Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania 27.11.2018.pdf

Komisia životného prostredia, reg. rozvoja a územného plánovania 28.11.2....pdf

Finančná komisia 28.11.2018.pdf

Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí 26.11. 2018.pdf

Október

Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí 22.10. 2018

Komisia dopravy 22.10.2018

Komisia kultúry 23.10.2018

Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania 23.10.2018

Komisia európskych záležitostí, reg spolupráce a cest. ruchu 23.10.2018

Komisia životného prostredia, reg. rozvoja a územného plánovania 24.10.2018

Komisia školstva, športu a mládeže 23.10.2018

Finančná komisia 24.10.2018

September

Komisia dopravy 03. 09. 2018

Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí 03. 09. 2018

Komsia kultúry 04. 09. 2018

Komisia školstva, mládeže a športu 04. 09. 2018

Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania 04. 09. 2018

Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu 04. 09. 2018

Komisia životného prostredia, reg. rozvoja a územného plánovania 05. 09. 2018

Finančná komisia 05. 09. 2018

Máj

Komisia dopravy

Komisia školstva, mládeže a športu

Komisia zdravotníctva a soc. vecí

Komisia ŽPRRaUP

Pozvánka Komisia kultúry

Pozvánka Komisia majetku, investícií a VO

Komisia EZ, RS a CR

Finančná komisia - Pozvánka

Pozvánka - Komisia na ochranu verejného záujmu

Apríl

Komisia dopravy 9.4.2018

KZaSV 9.4.2018

Komisia EZ, RS a CR 10.04.2018

Komisia KŠŠaM 10.4.2018

Komisia kultury 10.04.2018

Pozvanka - Mimoriadna komisia kultury - 20.4.2018

Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania 10.4.2018

Komisia ZPRRaUP 11 4 2018

Finančná komisia 11.4.2018

Marec

Finančná komisia - Pozvánka 14.3.2018

Január

Pozvánka KŠŠaM Z BSK január 2018

Pozvánka Komisia dopravy január 2018

Pozvánka na zasadnutie komisie EZ RS a CR_január2018

Pozvánka KZaSV január 8.1. 2018

Pozvánka - komisia ŽP RR a ÚP 10-01-2018