Blindfriendly  26. 1. 2020 | Meniny má Tamara Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Komisie

Komisie BSK 2017-2022

 

 

január 2018

Zápisnica Komisia ŽPRRaÚP 10.1.2018

Zápisnica Komisia EZ RS a CR 10.1.2018

Zápisnica - Finančná komisia 10.1.2018

Zápisnica Komisia školstva, športu a mládeže 9.1.2018

Zápisnica Komisia kultúry 9.1.2018

Zápisnica Komisia zdravotníctva a soc. vecí 8.1.2018

Zápisnica Komisia majetku, investícií a VO 8.1.2018

Zápisnica Komisia dopravy 8.1.2018

február 2018

Zápisnica KZaSV 19.2. 2018

Zápisnica KŠŠaM 20.2.2018

Zápisnica Komisie majetku, investícií a VO 20.2.2018

Zápisnica KomisiaEZRSaCR 20.2.2018

Zápisnica Komisia ŽPRRaUP 21.2.2018

Zápisnica Komisia kultúry 20.2.2018

Zápisnica Komisia dopravy 19.2.2018

Zápisnica Finančná komisia 21.2.2018

Zápisnica Dotačná komisia 23.02 2018

marec 2018

Zápisnica Dotačná komisia 02.03 2018

apríl 2018

Zápisnica Komisia dopravy 09.04.2018

Zapisnica Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí 09.04.2018

Zápisnica Komisia školstva, mládeže a športu 10.4.2018

Zápisnica Komisia majetku, investícií a VO 10.04.2018

Zápisnica Komisia Európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a CR 10.04.2018

Zapisnica Komisia ŽP,RR a ÚP 11.04.2018

Zapisnica - Komisia kultúry 10.04.2018

Zápisnica -Mimoriadna komisia kultúry 20.04.2018

Zapisnica - Finančná komisia 11.4.2018 overená / Príloha k zápisnici FK

máj 2018

Zápisnica Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí 3.5.2018 mimoriadne zasadnutia

Zápisnica - Komisia život. prostredia, regionálneho rozvoja a územného plánovania

Zápisnica - Komisia majetku, investícií a VO

Zapisnica - Komisia kultúry

Zápisnica - Komisia európskych záležitostí, reg. spolupráce a cest. ruchu

Zápisnica - Finančná komisia

Zápisnica Komisia školstva, mládeže a športu

Zápisnica - Komisia na ochranu verejného záujmu

Zápisnica - Komisia dopravy

September 2018

Zápisnica Komisie majetku, investícií a verejného obstarávania 04.09.201....pdf

Zápisnica Komisia životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného ....pdf

Zápisnica Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí 03.09. 2018.pdf

Zápisnica Komisia školstva, mládeže a športu 04.09.2018.pdf

Zápisnica Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cesto....pdf

Zápisnica Komisia dopravy 03.09.2018.pdf

Zápisnica Komisia kultúry 04. 09. 2018.pdf

Zápisnica - Finančná komisia 05.09.2018.pdf

Október 2018

Zápisnica Finančná komisia 24.10.2018

Zápisnica Komisia dopravy 22.10.2018

Zápisnica Komisia europ. záležitostí, reg. spolupráce a cest. ruchu 23.10.2018

Zápisnica Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania23.10.2018

Zápisnica Komisia školstva, športu a mládeže 23.10.2018

Zápisnica Komisia zdravotníctva a soc. vecí 22.10. 2018

Zápisnica Komisia životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného plánovania 24.10.20118

Zapisnica Komisia kultúry 23.10. 2018

November 2018

Zápisnica - Finančná komisia 28.11.2018

Zápisnica Komisia školstva, športu a mládeže 27.11.2018

Zápisnica Komisia dopravy 26.11.2018

Zápisnica Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania 27.11.2018

Zápisnica Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí 26.11. 2018

Zapisnica Komisia kultúry 27.11. 2018

Zápisnica Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu 27.11.2018

Zapisnica Komisia životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného plánovania 28.11.2018

Mimoriadna Finančná komisia 22.11.2018

December 2018

Zápisnica Komisia na ochranu verejného záujmu 10.12.2018

Január 2019

Zápisnica Finančná komisia 23.1.2019

Zápisnica Komisia dopravy 21.1.2019

Zápisnica Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu

Zápisnica Komisia kultúry 21. 1. 2019

Zápisnica Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania 22.1.2019

Zápisnica Komisia školstva, mládeže a športu 22.01.2019

Zápisnica Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí 24.01.2019

Zapisnica Komisia životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného ...

Marec 2019

Zápisnica Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí 11.03. 2019.pdf

Zápisnica Komisia majetku, investícií a VO 12.03.2019.pdf

Zápisnica Komisia kultúry 12.03.2019.pdf

Zápisnica Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu 12.03.2019.pdf

Zápisnica Komisia dopravy 11.03.2019.pdf

Zápisnica Finančná komisia 13.03.2019.pdf

Zápisnica Komisia školstva, športu a mládeže 12.03.2019.pdf

Zápisnica Komisia životného prostredia, reg. rozvoja a územného plánovania 13.03.2019.pdf

Zápisnica Dotačná komisia 14.03.2019