Blindfriendly Streda 1. 4. 2020 | Meniny má Hugo Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Komplexné centrum hydroterapie na Mokrohájskej bude aj pre širokú verejnosť

 Predovšetkým pre telesne či mentálne znevýhodnených, ale aj pre širokú verejnosť bude slúžiť nové komplexné centrum hydroterapie. Výstavba bola ukončená v máji a celkové náklady na projekt predstavujú takmer 2,2 mil. Eur.

 

Bratislavský samosprávny kraj ho zrealizoval v zariadení Gaudeamus – zariadenie komunitnej rehabilitácie na Mokrohájskej ulici v Bratislave vďaka grantu z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Výhody zariadenia vidí Frešo práve v tom, že vytvorí priestor na priamy kontakt medzi postihnutými ľuďmi a verejnosťou. „To obrusuje rôzne predsudky a umožňuje zaintegrovať ľudí do bežného života,“ uviedol. Rovnako pozitívne to podľa župana vplýva aj na majoritnú populáciu, nakoľko sa bežným ľudom zoči-voči problémom postihnutých môžu tie ich zdať jednoduchšie. Frešo uvítal možnosť prístupu verejnosti aj preto, lebo v Bratislave je často problémom malý počet verejných plavární a príliš veľa ľudí v nich.

V Gaudeamuse majú klienti zariadení sociálnych služieb s ťažkým mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím k dispozícii tri moderné bazény. K pôvodnému trojdráhovému pribudol ďalší šesťdráhový 25 metrový plavecký bazén vhodný pre kondičné plávanie a podnetový bazén s rozmermi 3x4 m, s vyššou teplotou vody za účelom vykonávania hydroterapie na rehabilitačné procedúry, aktivity pre klientov s viacnásobným postihnutím, a pre ťažko integrovateľných klientov.

Hydrocentrum slúži pre klientov: s mentálnym postihnutím, s telesným postihnutím, s viacnásobným postihnutím, s vnútorným oslabením, s chybným držaním tela, s diagnózou autizmus, pre ľudí s poúrazovými stavmi. Komplexné centrum hydroterapie je tiež otvorené pre širokú verejnosť a rovnako bude slúžiť aj pre športovú prípravu slovenských talentov v plávaní.

Doprava klientov je zabezpečená prostredníctvom Dopravného podniku mesta Bratislava, ktorý v spolupráci s Gaudeamus-zariadenie komunitnej rehabilitácie sponzorsky prevádzkuje aj špeciálnu dopravu MHD. Klienti môžu využívať nízko podlažné autobusy bezplatne na dvoch trasách (smer Petržalka – 5.obvod a smer Karlova Ves, Dúbravka, Devínska Nová Ves – 4.obvod)

Komplexné centrum hydroterapie sa začalo budovať v septembri 2009 a výstavba bola ukončená v máji 2010. Celá budova je riešená ako bezbariérová.„Kľúčové je, že práve cez tieto granty sme vybudovali niečo, čo by sme si nemohli z vlastných prostriedok a už vôbec nie v čase krízy dovoliť,“ dodal Frešo.