Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kraj chce pokračovať v spolupráci s chorvátskymi župami

 Doprava, vzdelávanie a odborné školstvo, sociálna oblasť či cestovný ruch sú oblasti, kde vidia Bratislavský kraj a chorvátske župy Varaždin a Zagreb priestor na rozvoj spolupráce. Za dôležitú označili aj spoluprácu pri čerpaní eurofondov v novom programovom období 2014-2020. Zhodli sa na tom podpredsedníčka BSK Gabriella Németh, predseda Varaždinskej župy Predrag Štromar a predseda Zagrebskej župy Stjepan Kožić na stretnutí v Chorvátsku.

 
„Považujeme za veľmi potrebné, aby sme spoluprácu rozvíjali najmä v novom programovom období. Vzhľadom k tomu, že Slovensko je členom Európskej únie, máme skúsenosti a ponúkame pomoc aj našim partnerským župám,“ povedala Gabriella Németh. Zástupcovia BSK zároveň predstavili projekty, na ktoré úspešne čerpajú eurofondy v prebiehajúcom programovom období. Patrí medzi ne napríklad integrovaná doprava, elektronizácia, budovanie cyklotrás, revitalizácia námestí ale aj mnohé projekty v rámci cezhraničnej spolupráce, ako cyklomost. Pre efektívne napĺňanie priorít má BSK svoje zastúpenie v Bruseli, pričom úlohou kancelárie je vytvárať optimálne podmienky pre kvalitnú spoluprácu s inštitúciami EÚ, slovenskými inštitúciami pôsobiacimi v Bruseli a v neposlednom rade so slovenskou komunitou žijúcou v Belgicku. Vzhľadom na to, že BSK má za sebou implementáciu projektov, svojich chorvátskych partnerov upozornili na fakty, ktorých chýb sa majú vyvarovať pri plánovaní, implementovaní a financovaní projektov. V rámci Dunajskej stratégie chcú župy spolupracovať a vytvárať spoločné projekty v rámci OP Dunajský program a OP Stredná Európa.
 
Zástupcovia žúp označili za dôležitú aj spoluprácu v doprave. Gabriella Németh poukázala napríklad na riešenie integrovanej dopravy v rámci BSK, ktorú kraj spustil na Záhorí pred 4 mesiacmi a postupne sa zapoja aj ďalšie okresné mestá a obce. Všetky tri regióny sú tiež zainteresované v nadregionálnom projekte Centrálneho európskeho dopravného koridoru (CETC), ktorý má spojiť severo-južnú oblasť Baltika a Jadranského mora a ktorého cieľom je tiež nájsť riešenie pre dopravnú situáciu v okolí Bratislavy ako aj Slovenska.
 
BSK chce čerpať od svojich chorvátskych partnerov aj skúsenosti v oblasti odborného školstva, spoluprácu si vedia predstaviť napríklad formou výmenných pobytov učiteľov a žiakov. Prioritou BSK je podľa vicežupanky Gabrielly Németh podpora odborného vzdelávania a prispôsobenie vzdelávacieho systému požiadavkám praxe a trhu práce. BSK ako zriaďovateľ stredných odborných škôl založil tri centrá excelentnosti, ktoré slúžia na vzdelávanie stredoškolákov, rekvalifikáciu uchádzačov o zamestnanie, celoživotné vzdelávanie aj na vzdelávanie pedagógov z danej problematiky. Podobný systém majú aj vo Varaždine, kde majú deväť centier excelentnosti, napríklad pre drevospracujúci priemysel, chémiu, biológiu či chorvátsky jazyk. Podľa župana Predraga Štromara patrí vzdelávanie medzi priority, investujú nielen do pedagógov ale aj do študentov, pričom ich motivujú aj cez štipendiá. V rozpočte župy majú vyčlenených na štipendiá 4 milióny EUR ročne. Okrem toho investujú do renovácia priestorov škôl, pričom v jednej budove študuje dvojfázovo – tzn. do obeda a popoludní - cca 1000 žiakov. Do pôsobnosti chorvátskych žúp patria okrem stredných aj základné školy. „Inšpirujúce je pre nás aj to, ako školy znižujú energetickú náročnosť, optimalizujú výdavky na prevádzku  a nenarušia tým kvalitu vyučovacieho procesu, ale naopak, skvalitniania ju,“ uviedla vicežupanka.
 
Hoci sa Bratislavskému kraju darí rozvíjať cestovný ruch a prichádza viac zahraničných turistov, priestor na spoluprácu s chorvátskymi partnermi tu stále je. „Na území nášho kraja žije značná chorvátska menšina, chceme rozvíjať aj kultúrne a spoločenské vzťahy tejto národnostnej menšiny s materským štátom a školami,“ dodala Gabriella Németh.