Blindfriendly Utorok 21. 5. 2019 | Meniny má Zina Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kraj plánuje v novom školskom roku otvoriť 151 tried

Tento týždeň robia žiaci prijímačky na stredné školy. Bratislavský kraj plánuje v školskom roku 2013/2014 otvoriť 151 tried na gymnáziách a stredných odborných školách. BSK má v pôsobnosti 58 škôl.

 
 
Podľa aktuálnej novely školského zákona je na všetky študijné odbory v stredných školách potrebné vykonať prijímaciu skúšku. O prijatí žiaka bez prijímacej skúšky môže riaditeľ školy rozhodnúť len v prípade učebných odborov, ktoré sa neukončujú maturitnou skúškou. Súčasne ostáva zachované pravidlo, že prijatý bez prijímacích skúšok je žiak, ktorý dosiahol v celoslovenskom testovaní žiakov deviatych ročníkov Monitor 9 minimálne 90 % bodov v obidvoch predmetoch.
 
Od školského roka 2013/2014 obohatia ponuku škôl v pôsobnosti BSK nové študijné a učebné odbory, ktoré reagujú na aktuálne potreby trhu práce. „Chceme zvýšiť záujem uchádzačov o štúdium na našich školách, preto sme vytvorili podmienky na zaradenie nových študijných a učebných odborov,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. Ide napríklad o služby v cestovnom ruchu, obchodné a informačné služby, dizajn, elektromechanika či mechanika strojov a hasičskej techniky.
 
Nové odbory:
- mechanik strojov a zariadení, mechanik – mechatronik (SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, BA)
- elektromechanik – telekomunikačná technika, elektrotechnika – elektronické zariadenia, mechanik elektrotechnik, elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika (SOŠ IT, Hlinícka 1, BA)
- obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy, služby a súkromné podnikanie – marketing ( SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, sklenárova 1, BA)
- dizajn – priemyselný dizajn (ŠUV J. Vydru, Dúbravská cesta11, BA)
- mechanik hasičskej techniky (SOŠ, Kysucká 14, Senec)
- (Spojená škola, Ivanka pri Dunaji)
 
Bratislavská župa má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 58 stredných škôl, z toho 37 stredných odborných škôl, 2 jazykové školy), 14 gymnázií, 2 konzervatóriá a 3 spojené školy (2 majú organizačnú zložku gymnázium). V školskom roku 2012/13 na nich študuje spolu 19 567 žiakov.