Blindfriendly Štvrtok 12. 12. 2019 | Meniny má Otília Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kraj rekonštruuje cestu vo Vinosadoch, ide o najnákladnejšiu investíciu v tomto roku

 Bratislavský kraj rekonštruuje frekventovanú cestu II/502 v intraviláne obce Vinosady. Cesta bola postavená na násype, ktorý sa najmä v dôsledku jazdenia kamiónov začal rapídne zosúvať, vozovka sa prepadala a bola tak ohrozená bezpečnosť cestnej premávky, majetok, zdravie a životy občanov. Kraj preto cestu uzavrel a pristúpil k jej oprave. Opätovne by mala byť prejazdná v polovici novembra. Vodiči môžu zatiaľ využívať obchádzku cez Šenkvice.

 
„Išlo o vysoko rizikový stav vozovky, bol ohrozený život a majetok obyvateľov ako aj bezpečnosť cestnej premávky. Museli sme preto pristúpiť ku kompletnej rekonštrukcií cesty smerom na Modru,“ uviedol bratislavský župan Pavol Frešo. Ako ďalej pokračoval, bolo nutné vykopať 3-4 metre zeminy, aby sa opravil stav vozovky, lebo podložie nebolo nijako spevnené. Župan doplnil, že v úseku pribudne aj ďalší odbočovací pruh, vďaka ktorému sa tiež zníži nehodovosť.
 
Podľa generálneho riaditeľa RCB Milana Valašika ide v tomto roku o najnákladnejšiu rekonštrukciu, predpokladaná cena je vyčíslená na 5 mil. €. Zároveň doplnil, že rokujú s dodávateľom a projektantmi o znížení ceny tak, aby bola zachovaná kvalita. 
 
Zrekonštruovať sa musí takmer 500 metrov dlhý úsek cesty, ktorá bola postavená na násype vo výške cca 5 metrov, a po ktorej pôvodne jazdili konské povozy. Postupne v priebehu posledných sto rokov sa nesystémovo, improvizovane a bez projektu rozširovala tak, ako to vyžadovala narastajúca doprava. V dôsledku jazdenia ťažkej nákladnej dopravy ale aj v dôsledku počasia a nevyhovujúceho stavu podložia to cesta nevydržala, vytvárali sa trhliny a násyp sa začal zosúvať. V trhlinách na vozovke ako aj na krajnici vznikli hlboké kaverny, v miestach prevyšovala ich hĺbka 150 cm.
 
Kraj začal komunikáciu rekonštruovať v auguste. Urobili sa prekládky inžinierskych sieti, navŕtali sa mikropilóty, ďalej sa vybuduje nový násyp, spevní sa podložie, urobí sa odvodňovanie ako aj prekládka vzdušného vedenia elektrickej energie. Pribudnú aj krajnice a nové chodníky.
 
BSK má vo vlastníctve 511,68 km ciest (178,94 km ciest II. triedy a 332,74 km ciest III. triedy) a 130 mostov. Ich údržbu zabezpečuje správcovská spoločnosť Regionálne cesty Bratislava, a.s. (RCB).