Blindfriendly Sobota 14. 12. 2019 | Meniny má Branislava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kraj rozdelil dotácie v hodnote 31 600 eur

 Bratislavský samosprávny kraj rozdelil na projekty dotácie v hodnote 31 600 eur. Župa podporí celkovo 32 projektov. Podľa bratislavského župana Pavla Freša sú dotácie orientované do regiónu, rozdeľujú ich veľmi prísne proporcionálne a sústredia sa na tých najslabších.

 

 „V menších obciach na menších projektoch vieme veľmi účinne napomôcť aj cez takéto malé dotácie. Volíme spôsob radšej viacerým a menej, ako to smerovať do jednej konkrétnej oblasti v masívnom meradle,“ povedal predseda kraja. Rozdelenie dotácií odsúhlasili krajskí poslanci na dnešnom zasadaní zastupiteľstva.

Dotácie z kraja poslúžia na rôzne projekty, napríklad na revitalizáciu verejného priestranstva v obci Hrubý Šúr pôjde 1 000 eur, v obci Báhoň vymenia okná na budove obecného úradu za 1 500 eur. V Malých Levároch sa zrekonštruuje budova požiarnej zbrojnice, v obci Blatné nadstavia materskú školu, v Štefanovej vybudujú autobusovú zastávku v centrálnej časti obce a v obci Tomášov sa za dotácie vybuduje chodník pri moste na Hlavnej ulici. V Devínskej Novej Vsi sa pri príležitosti 560. výročia prvej písomnej zmienky o tejto mestskej časti zrevitalizuje verejné priestranstvo, v Starom Meste sa vymenia okná vo vnútornom bloku na materskej škole Špitálska, v Petržalke sa za dotácie z BSK vybuduje detské ihrisko pre deti do 3 rokov v areáli materskej školy na Machancovej a ďalšie. Ako dodal župan Pavol Frešo, dotácia je jedna z mála možností, ako môžu projektom v kraji pomôcť.

Záujemcovia mohli v tomto roku predkladať svoje žiadosti už druhýkrát. Z celkového počtu 51 žiadostí, ktoré boli podané do 30. júna, komisia odporučila schváliť dotáciu 32 žiadateľom. V prvom polroku schválili poslanci kraja dotácie na 39 projektov v hodnote 77 300 eur.

Krajskí poslanci sa na dnešnom rokovaní zaoberali aj zámerom budovať a udržiavať cyklotrasy v spolupráci s Regionálnymi cestami Bratislava a.s., návrhom na odkúpenie národnej kultúrnej pamiatky synagógy v Senci do vlastníctva BSK za účelom zriadenia regionálnej galérie v regióne Podunajsko ako aj informáciou o aktuálnom stave a postupe odstraňovania následkov povodne v júni 2011 na cestách v správe BSK.

Zoznam rozdelených dotácií BSK:

 1. Kultúrne zariadenia Petržalky, projekt: Večery autentického folklóru, 1.000 €,
 2. Obec Častá, projekt: Výmena strešnej krytiny a oprava zatekajúcej strechy na ZŠ, 1.000 €,
 3. Obec Báhoň, projekt: Výmena okien na budove obecného úradu, 1.500 €,
 4. Obec Tureň, projekt: Rekonštrukcia Rímskokatolíckeho kostola v obci Tureň – oprava fasády, 900 €,
 5. ZŠ s MŠ Odborárska, MČ BA - Nové Mesto, projekt: Ihrisko pre malých aj veľkých, 500 €,
 6. Tenisový oddiel Lozorno, projekt: Rekonštrukcia sociálneho zariadenia na tenisových dvorcoch, 500 €,
 7. Obec Závod, projekt: Výmena okien na budove ZŠ s MŠ v obci Závod, 1.000 €,
 8. Obec Kráľová pri Senci, projekt: Výmena okien v MŠ v Kráľovej pri Senci, 1.000 €,
 9. Obec Reca, projekt: Obnova kamenného kríža na cintoríne, 500 €,
 10. OZ 5P, občianske združenie, projekt: Výkladový slovník Pezinčiny + DVD, 200 €,
 11. Obec Tomášov, projekt: Chodník v okolí mostu na Hlavnej ulici v obci Tomášov, 1.500 €,
 12. Obec Hrubý Šúr, projekt: Revitalizácia verejného priestranstva v obci Hrubý Šúr, 1.000 €,
 13. Obec Bernolákovo, projekt: Historický náučný chodník Bernolákovo, 900 €,
 14. Obec Kuchyňa, projekt: Rekonštrukcia vojnového pamätníka z I. a II. svetovej vojny, 1.000 €,
 15. Obec Záhorská Ves, projekt: Rekonštrukcia kultúrneho domu Záhorská Ves, 1.000 €,
 16. Obec Jakubov, projekt: Prístavba materskej školy, 1.500 €,
 17. Obec Limbach, projekt: Zateplenie obvodových stien ZŠ Limbach, 1.000 €,
 18. Materské centrum HOJDANA, občianske združenie, projekt: Rekonštrukcia priestorov v materskom centre HOJDANA, 1.500 €,
 19. Rímskokatolícka cirkev, farnosť BA - Záhorská Bystrica, projekt: Obnova strechy na farskej budove v historickej zóne, 1.000 €,
 20. MČ Bratislava – Devínska Nová Ves, projekt: Revitalizácia verejného priestranstva v srdci Devínskej Novej Vsi pri príležitosti 560. výročia prvej písomnej zmienky o DNV, 500 €,
 21. Obec Most pri Bratislave, projekt: Výmena okien na budove materskej školy, 1.000 €,
 22. Obec Blatné, projekt: Nadstavba materskej školy, 1.000 €,
 23. MČ Bratislava – Karlova Ves, projekt: Karloveské hody, 500 €,
 24. Obec Láb, projekt: Úprava športoviska a domu smútku, 500 €,
 25. Obec Chorvátsky Grob, projekt: Úprava a doplnenie kuchyne školskej jedálne – efektívne školské prostredie, 1.000 €,
 26. Obec Štefanová, projekt: Vybudovanie autobusovej zastávky v centrálnej časti obce, 1.000 €,
 27. MČ Bratislava – Staré Mesto, projekt: Výmena okien vo vnútornom bloku na Materskej škole Špitálska, 2.800 €,
 28. Obec Kalinkovo, projekt: Oprava sakrálnych pamiatok v obci a domu smútku, 1.000 €,
 29. MČ Bratislava – Petržalka, projekt: Vybudovanie detského ihriska pre deti do 3 rokov v areáli Materskej školy na Machancovej, 1.000 €,
 30. PhDr. Pavel Dvořák, Vydavateľstvo RAK, projekt: Vydanie štvrtej knihy o Bratislave, 1.000 €,
 31. Obec Lozorno, projekt: Revitalizácia verejného priestranstva – Športové námestie, 800 €,
 32. Obec Malé Leváre, projekt: Rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice, 1.000 €.