Blindfriendly  16. 2. 2020 | Meniny má Ida Liana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kraj začína revitalizovať Park v Malinove, zmení sa na areál oddychu a športu

 Bratislavská župa začína s revitalizáciou Parku v Malinove, ktorý sa má zmeniť na reprezentatívny areál určený na oddych, relax a šport.

 

„Prekrásny park, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, je najrozsiahlejší komplexný park v rámci Bratislavskej župy. Raritou je nielen v našom kraji, ale na celom území Slovensku. Našim cieľom je vytvoriť v parku oddychovú zónu nielen pre obyvateľov Malinova ale aj pre obyvateľov a návštevníkov z celého kraja,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. Zároveň doplnil, že na obnovu Parku v Malinove sa budú uchádzať o peniaze z eurofondov.

Príprava projektu a tiež samotná revitalizácia prebieha v úzkej spolupráci s odbornými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja - SOŠ záhradnícka G. Čejku v Malinove a Spojená škola v Ivanke pri Dunaji. Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy Operačného programu Bratislavský kraj za účelom realizácie projektu „Revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky - Park v Malinove schválilo krajské zastupiteľstvo na januárovom rokovaní. Pri nákladoch 800-tisíc eur by mal kraj spolufinancovať obnovu piatimi percentami.

Obnova parku sa začína počas obdobia vegetačného pokoja, ktoré obvykle trvá od začiatku novembra do konca marca, resp. začiatku apríla. Keďže historický park je národnou kultúrnou pamiatkou, celý proces revitalizácie sa robí pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Bratislave a v súlade s rozhodnutiami miestne príslušného úradu na úseku životného prostredia. V prvej etape sa vyčistia plochy od suchých, chorých a náletových drevín. Odstránené náletové dreviny budú nahradené novou výsadbou, a to prednostne tých druhov, ktoré sa v parku vyskytovali v čase zakladania parku. V parku sa obnoví zeleň, chodníky, osadia sa lavičky, odpadkové koše aj informačná tabuľa. Malo by sa dobudovať detské ihrisko a zrekonštruovať športoviská. Obnovený areál parku by mal slúžiť aj na praktické vyučovanie študentov Strednej odbornej školy záhradníckej G. Čejku v Malinove.

Anglický krajinný park obklopuje kaštieľ zo všetkých strán. Podľa mohutných platanov, dubov, agátov, gledíčií a ďalších vzácnych starých drevín s vysokou historickou hodnotou bol založený pravdepodobne začiatkom 18. storočia.