Blindfriendly Utorok 15. 10. 2019 | Meniny má Terézia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kraju sa darí znižovať zadlženosť, vlani hospodáril s prebytkom 6,38 mil. eur

 Bratislavskému kraju sa naďalej darí znižovať zadlženosť. V roku 2014 klesol oproti predošlému roku celkový dlh o viac ako 1,7 mil. €. Ako tiež vyplýva zo Záverečného účtu BSK za rok 2014, ktorý dnes schválili krajskí poslanci na zasadaní zastupiteľstva, župa hospodárila s prebytkom 6,38 milióna €. Podľa predsedu BSK Pavla Freša svedčia tieto čísla o finančnom zdraví kraja a jeho finančnej disciplíne.

 
Celkový dlh dosiahol vlani plánovanú hodnotu 37,08 mil. €, čo predstavuje 32,68 % zadlženosť BSK. Hlavný kontrolór aj auditor odporučili schváliť Záverečný účet bez výhrad, vyjadriť sa mohla aj verejnosť, ktorá nemala žiadne pripomienky. „Bratislavská župa od nástupu vedenia od roku 2009 nemá žiadne faktúry, ktoré by boli po lehote splatnosti, rovnako nemá žiadne záväzky iného typu, ktoré by boli po lehote splatnosti, to znamená, že platíme svoje záväzky úplne na čas ako jedna zdravá a normálna inštitúcia,“ povedal Pavol Frešo. Nové vedenie BSK muselo najskôr vysporiadať všetky skryté záväzky, tzn. neuhradené faktúry, súdne spory, nevyplatené mzdy, ktoré predstavovali 24,74 mil. €. Tiež sa zaviazalo, že zníži zadlženosť kraja o 20 percent za štyri roky, čo sa mu aj darí. Kým napríklad v roku 2012 bol celkový dlh kraja 42 mil. €, do roku 2017 sa plánuje znížiť dlh na 34,1 mil. €. Treba tiež spomenúť, že finančná situácia by bola ešte lepšie, keby kraj nezasiahli povodne, na odstránenie následkov povodní šlo 8,24 mil. €, okrem toho sa prijali nové zákony v sociálnej oblasti a zvyšovali mzdy zamestnancom v zariadeniach kraja.
 
„Dá sa aj šetriť, znižovať dlh ale zároveň aj viesť normálne inštitúcie. Sme jedni z mála, ktorí kontinuálne znižujú svoje zadlženie, ani štát to takto nerobí, ani eventuálne iné inštitúcie a treba povedať, že je to výsledkom rozumnej a opatrnej politiky z hľadiska príjmov. Kontrolujeme každé euro, každý cent a zároveň prispievame tam, kde Bratislavská župa má prispievať, ako napríklad na cesty, na kultúru, na rozvoj regiónu. Inými slovami dá sa zároveň šetriť a dá sa aj zároveň rozvíjať,“ doplnil Pavol Frešo.
 
Vlani sa župe podarilo hospodáriť s prebytkom 6,38 mil. €, čo župe v tomto roku umožnilo použiť 2,255 mil. € na podporu malých občianskych projektov, napríklad na projekt „50 centov“, na rekonštrukciu ciest  patriacich mestám, mestským častiam a obciam, ale aj na zabezpečenie športových a kultúrnych podujatí pre obyvateľov v kraji. Na rekonštrukciu havarijného stavu cesty 1067 – Senec, Kostolná pri Dunaji, Hrubá Borša pôjde 1,3 mil. € a ďalších 400 000 € neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Ďalších 680-tisíc € z rezervného fondu plánuje BSK použiť na rekonštrukciu budov, ktoré má vo svojej správe, najmä Polikliniky Karlová Ves.