Blindfriendly Utorok 28. 1. 2020 | Meniny má Alfonz Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Leonardo Da Vinci, Mobility deň v SOŠ Senec

 SOŠ na Kysuckej 14 v Senci zorganizovala 3. apríla „ Leonardo Da Vinci, Mobility deň. Študenti, ktorí sa zúčastnili od začiatku školského roku 2011/2012 pracovných stáží v zahraničných firmách v Turecku a Fínsku informovali spolužiakov a učiteľov o svojich skúsenostiach a získaných zručnostiach.

 

Učitelia, ktorí ich sprevádzali na stáži pripravili prezentácie v podobe krátkych filmov, fotografického materiálu, a študenti ich v rámci diskusie dopĺňali rozprávaním svojich zážitkov z trojtýždňových pobytov. Študenti hodnotili hlavne vysokú úroveň pracovnej disciplíny a odbornosť v autoservisoch a firmách, kde mali možnosť vykonávať prax. Overili si a realizovali v rámci pracovného procesu odborné vedomosti získané počas štúdia a komunikovali v anglickom jazyku, čím si rozšírili bežnú slovnú zásobu, no aj odbornú terminológiu. V rámci voľného času spoznávali kultúru krajiny, zvyky a našli si veľa nových priateľov s partnerských škôl.

Stáží sa zúčastnili študenti učňovských odborov; automechanik, autolakovník, autoelektrikár, autoklampiar, Henrich Ceperko, Norbert Horgosi, Konrád Kotlár, Matej Mikulec a Tomáš Virág. Študijný odbor, škola podnikania, reprezentovali študentky, Lucia Klaučová a Veronika Idesová. Touto cestou by sme sa im chceli poďakovať za vzornú reprezentáciu SOŠ Senec, mesta Senec a za pozitívne zviditeľnenie nášho malého Slovenska na mape Európy.