Blindfriendly Piatok 13. 12. 2019 | Meniny má Lucia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

LSPP OZNAM


 
OZNAM
Lekára Bratislavského samosprávneho kraja
pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s licenciou
na vykonávanie lekárskej služby prvej pomoci
 
Vážení prevádzkovatelia  a vykonávatelia lekárskej služby prvej pomoci,
 
s odvolaním sa na účinnosť novelizácie zákona č. 576/2004 Z.z. zákonom č. 41/2013 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v paragrafoch, týkajúcich sa vykonávania lekárskej služby prvej pomoci,  si dovoľujem pripomenúť, že
Lekárska služba prvej pomoci sa vykonáva podľa rozpisu určeného Bratislavským samosprávnym krajom zverejneným na jeho webovom sídle (www.region-bsk.sk), ktorý obsahuje miesto výkonu lekárskej služby prvej pomoci, čas vykonávania lekárskej služby prej pomoci a zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s uvedením dátumov vykonávania lekárskej služby prvej pomoci v období, na ktorý sa tento rozpis vyhotovuje.
 
ROZPIS vykonávania lekárskej služby prvej pomoci sa POVAŽUJE  TÝMTO ZVEREJNENÍM ZA DORUČENÝ poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinným vykonávať lekársku službu prvej pomoci, desiatym dňom  od jeho zverejnenia na webovom sídle samosprávneho kraja.
 
V tejto súvislosti  upozorňujem všetkých držiteľov licencie  na povinnosť sledovania rozpisov služieb na webovom sídle BSK, alebo taktiež na webovom sídle www.e-vuc.sk, či web: www.slovensko.sk/zdravotnictvo. Za nedodržiavanie uvedenej povinnosti  pristúpi Bratislavský samosprávny kraj k ukladaniu sankcií do výšky 9 958Eur (podľa para 79, ods.1 písm.n) zákona č. 578/2004 Z.z. ).
 
MUDr. Valerián Potičný, MPH
Riaditeľ úradu, poverený vedením Odboru zdravotníctva BSK
Lekár samosprávneho kraja