Blindfriendly Štvrtok 9. 4. 2020 | Meniny má Milena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM V PEZINKU - Je možné prezentovať mier prostredníctvom zbraní?

Čo spája Keltov, Germánov, Turkov a vojská cisára Napoleona? Okrem dobyvateľských úspechov, ktoré dosiahli aj vďaka rozvoju vojenskej techniky, ovplyvňovali dejiny na území dnešného západného Slovenska. Práve tým vojenským sa venuje výstava DO ZBRANE! BITKY A BOJISKÁ BRATISLAVSKÉHO KRAJA, inštalovaná v Malokarpatskom múzeu v Pezinku.

 

Po prvýkrát predstavuje originály, akými sú rímsky oltár z vojenského tábora v Rusovciach, cenné archeologické nálezy alebo ručné palné zbrane. Dopĺňajú ich repliky dobového brnenia a výzbroje. Každé z ťažení ovplyvnilo život domáceho obyvateľstva, vyvolalo potrebu budovania opevnení, znamenalo pozývanie hostí z iných krajín a paradoxne rozvoj vinohradníctva, staviteľstva, remesiel atď.
Výstavný projekt, ktorý potrvá 4 mesiace, prichádza v čase, kedy je nielen Európa zmietaná nepokojmi a neustálymi bezpečnostnými ohrozeniami. Jeho prínos možno hľadať práve v tom, že umožňuje hľadať súvislosti medzi minulosťou a súčasnosťou.
Malokarpatské múzeum v Pezinku na výstave spolupracovalo s pracoviskami Slovenského národného múzea, Múzeom mesta Bratislavy, Galériou mesta Bratislavy, Mestským múzeom v Pezinku, Military historical museum, Slovenským archeologickým a historickým inštitútom, agentúrou Hector, Klubom vojenskej histórie a S.C.E.A.R.O.-m. Vďaka tomu návštevník uvidí jedinečné predmety, ktoré dokresľujú európsky rozmer vojenských konfliktov na spomínanom území. Výstava DO ZBRANE! BITKY A BOJISKÁ BRATISLAVSKÉHO KRAJA trvá od 26.novembra do 31. marca 2016,  pričom múzeum ponúkne aj prednášky spojené s kurátorským výkladom:


Vojenstvo od praveku po dobu rímsku, 28. január 2016

Februárová prednáška k výstave bude v termíne 18. 2. Každá z troch prednášok bude o 17, 00 hod.

Vojenstvo v stredoveku, február 2016
Vojenstvo v novoveku, 31. marec 2016
Kontaktná osoba: Július Vavák, julius.vavak@muzeumpezinok.sk; 0911 404 023