Blindfriendly Piatok 17. 1. 2020 | Meniny má Nataša Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Marketing a budovanie značky destinácie boli témami siedmeho workshopu vo Veľkom Bieli

 18. marca 2013 sa v Kultúrnom dome vo Veľkom Bieli uskutočnil predposledný seminár z cyklu ôsmich odborných workshopov, ktoré organizuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s dolnorakúskou destinačnou organizáciou Niederösterreich Werbung.

 
Podujatie otvoril MUDr. František Stano, predseda Komisie európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu Bratislavského samosprávneho kraja. Následne privítal účastníkov workshopu aj starosta hostiteľskej obce Anton Danter. Nosnými témami workshopu boli marketing destinácie, marketingový mix a budovanie značky destinácie.
 
Hosťom workshopu sa najskôr predstavila Dr. Eva Krausgruber-Willi , vedúca siete špecialistov na komunikáciu značky spoločnosti E-communication network vo Viedni.  Vo svojej prezentácií sa venovala téme značiek v turizme. Zdôraznila, že značky nie sú logá a že logá sú len vizuálne mnemotechnické pomôcky, ktoré nám majú pomáhať spomenúť si na hodnotu značky. Značka, podľa prednášajúcej, predstavuje profesionálne vnímaný svet pocitov, ktorý obsahuje typické komponenty: pozicionovanie, stratégiu a ústredné (jadrové) hodnoty značky. V stredobode značky a jej komponentov má byť autentickosť, emócie ľudí a krajiny, ktoré robia región nezameniteľným.     
  
Vedúci oddelenia regionálneho rozvoja a kultúry mesta Ružomberok, Mgr. Martin Hromada, PhD., sa vo svojej prezentácií venoval tomu ako budovať pozitívny imidž destinácie. Zdôraznil, že regióny so spoločným koordinovaným marketingom sú úspešnejšie ako tie, ktoré nemajú koordinovaný marketing. Tieto regióny majú aj zadefinovanú víziu, stratégiu, majú konkrétny produkt a vlastnú regionálnu značku.  Podujatie ukončila aktívna diskusia pozvaných účastníkov.
 
Použitie a šírenie priložených prezentácií bez súhlasu autora nie je povolené.