Blindfriendly Utorok 23. 4. 2019 | Meniny má Vojtech Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Mať talent nestačí

 Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru na Dúbravskej ceste v Bratislave pripravila na piatok 28. novembra Deň otvorených dverí. Od 10:00 do 18:00 si môžu záujemcovia o štúdium ale aj široká verejnosť pozrieť práce študentov všetkých deviatich odborov.

 
Je to príležitosť získať viac informácií o štúdiu a podmienkach prijatia. Uchádzači o štúdium môžu zároveň konzultovať svoje práce s odbornými pedagógmi. „Ťažiskom školy je rozvíjať tvorivý potenciál žiakov. Tí sú vedení k samostatnému riešeniu úloh, pričom už počas štúdia získavajú potrebnú výtvarnú i remeselnú úroveň,“ poznamenal bratislavský župan Pavol Frešo.
Škola má v súčasnosti deväť študijných odborov: propagačné výtvarníctvo, propagačná grafika, úžitková fotografia, keramický dizajn, dizajn a tvarovanie dreva, kameňosochárstvo, ručné výtvarné spracúvanie textílií, konzervátorstvo a reštaurátorstvo.
ŠÚV Josefa Vydru v Bratislave je najstaršou výtvarnou umeleckou školou na Slovensku. Vznikla ako Škola umeleckých remesiel a jej zriaďovateľom bola Obchodná a priemyselná komora mesta Bratislavy. Svoju výučbu začala v školskom roku 1928/29 otvorením kurzov kreslenia a reklamy. Zakladateľom, organizátorom a prvým riaditeľom školy bol Josef Vydra, historik a teoretik ľudového umenia, významný etnograf a pedagóg. Spolu s ním tu svoje schopnosti a skúsenosti odovzdávali osobnosti slovenskej a českej umeleckej avantgardy: Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Jaromír Funke, Karel Plicka, František Tröster či Júlia Horová. Počas svojho pôsobenia škola vychovala niekoľko generácií významných umelcov a odborníkov, ktorí sa nemalou mierou zaslúžili o rozvoj umeleckého diania na Slovensku a priblížili ho svetu. Sú to napríklad Albín Brunovský, Andrej Rudavský, Karol Weisslechner, Vladimír Popovič, Július Koller, režiséri Juraj Herz, Juraj Jakubisko, Jozef Bednárik, mím Milan Sládek, herečka Zdena Studenková, scénografi Ján Zavarský, Aleš Votava a ďalší.