Blindfriendly Utorok 22. 10. 2019 | Meniny má Sergej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Medziregionálna skupina Podunajsko vo Výbore regiónov

Dňa 27. novembra 2008 sa v Bruseli uskutočnilo pracovné stretnutie členov Výboru regiónov Podunajských regiónov. Cieľom stretnutia bolo vytvoriť medziregionálnu pracovnú skupinu Podunajsko vo Výbore regiónov.

 
Zástupcovia Podunajských regiónov sa rozhodli podporiť túto iniciatívu a hlasovali za vznik pracovnej skupiny. Podunajsko sa tak bude môcť pevne etablovať v európskom povedomí a v konkrétnej práci EÚ. Vytvorenie európskej stratégie pre Dunaj by pomohol zlepšiť spoluprácu v podunajských regiónoch.
 
BSK je pozorovateľom v pracovnom spoločenstve podunajských regiónov Arge Donauländer, kde v rámci pracovnej skupiny pre priestorové usporiadanie vystupoval ako partner projektu „DONAUREGIONEN - Koncepcia spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru (2006-2008)“. Zároveň sa BSK zapojil aj do pokračovania tohto projektu, ktorý sa bude implementovať v rokoch 2009-2012.