Blindfriendly Streda 26. 2. 2020 | Meniny má Viktor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Memorandum o spolupráci

 Význam vzdelávania určite netreba obzvlášť obhajovať, pretože bez vzdelania nie je pokrok. Polygrafi boli vždy na čele pokroku a potrebu získavať a odovzdávať fortieľ im nebol nikdy cudzí keď už koncom 19. storočia (1886) si remeselníci – zamestnávatelia zakladajú prvé Re-meselné školy, neskôr za 1. ČSR (1923) bola založená Grafická učňovská škola a pred 63 rok-mi Odborné učilište štátnych pracovných rezerv (1952), predchodca Strednej odbornej školy polygrafickej.

 
Z toho jasne vyplýva, že zamestnávatelia si uvedomujú potrebu kvalitného vzdelávania a prípravy pre odbor polygrafie a médií. V súčasnosti sa venuje potrebe vzdelávania zvýšená pozornosť aj zo strany štátu, bolo prijatých viacero legislatívnych noriem týkajúcich sa školstva a vzdelávania, predovšetkým zákon 61/2015 Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave kde je posilnené postavenie zamestnávateľov v oblasti prípravy a vzdelávania aj formou duálneho vzdelávania. Už niekoľko rokov sa riešia projekty Národnej sústavy povolaní, kde sú znovu definované povolania v rámci národného hospodárstva a projekt Národnej sústavykvalifikácií, ktorým sa definuje čo by sa v školách malo učiť, aby sa vzdelávanie čo najbližšie priblížilo praxi. Na všetkých týchto projektoch aktívne participujú zamestnávatelia zastúpením v Sektorových radách.
Uvedomujúc si potrebu kvalitného vzdelávania sa zástupcovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republikovej únie zamestnávateľov, Zväzu polygrafie na Slovensku, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, firiem Heidelberg Slovensko, s.r.o., Grafitec Slovakia Group, FUJIFILM Europe GmbH, KBA CEE Sp. z o.o., Europapier Slovensko, s.r.o., Ústav prírodných a syntetických polymérov, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie a tlačiareň Slovenská Grafia, a.s. za prítomnosti ďalších hostí rozhodli 6. júla 2015 podpísať MEMORANDUM o spolupráci. Cieľom Memoranda je vzájomná spolupráca a podpora s využitím vedomosti, skúsenosti a znalosti v oblasti odborného vzdelávania a prípravy žiakov pre študijné odbory zo skupiny odborov štúdia 34 Polygrafia a média.
Memorandum je začiatok ešte intenzívnejšej spolupráce medzi školu a zamestnávateľmi, ktorý prinesie prospech celej polygrafickej branži.