Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Metropolitné regióny Vyšehradu pokračujú v spolupráci

 Zástupcovia hlavných miest a regiónov vyšehradskej štvorky sa v stredu na spoločnom stretnutí v Bruseli počas plenárnej schôdze Európskeho výboru regiónov zhodli na spoločných krokoch pri vyjednávaní pravidiel kohéznej politiky po roku 2020

 

„Praha, Varšava, Budapešť aj Bratislava sú hlavné mestá, ktoré sú súčasťou najbohatšieho kraja v republike. Problém však je, že toto bohatstvo vychádza zo zle nastavených štatistík, ktoré aj napriek nášmu neustálemu boju za spravodlivosť, neustále prerátavajú kúpyschopnosť obyvateľov na základe zlej metodiky,“ zopakoval problémy metropolitných regiónov a hlavných  miest predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, pražská primátorka Adriana Krnáčová, maršálek Mazovského vojvodstva Adam Struzik, zástupcovia Budapešti a Viedne sa v uplynulých dňoch stretli v Bruseli, aby prerokovali spoločné kroky pri príprave nových pravidiel kohéznej politiky po roku 2020. Zástupcovia V4+ vyjadrili spoločnú vôľu v zachovaní grantov aj v ďalšom programovom období. Zároveň však spoločným listom vyjadrili požiadavku, aby budúce nastavenie kohéznej politiky reflektovalo špecifické problémy metropolitných regiónov akými sú kvalita životného prostredia, suburbanizácia, problémy týkajúce sa dopravy, sociálne vylúčenie a pod. Taktiež zdôraznili, že princíp partnerstva by mal aj naďalej základným kameňom pri ďalších rokovaniach o kohéznej politike po roku 2020. Okrem potreby individuálneho prístupu k metropolitnýcm regiónom a spôsobu merania vyspelosti regiónov, politickí predstavitelia trvajú aj na zjednodušení čerpania eurofondov.
Bratislavský kraj, ako aj viaceré regióny hlavných miest, dlhodobo doplácajú na štatistiky, ktoré síce zohľadňujú tvorbu HDP na regionálnej úrovni, avšak na druhej strane neberú do úvahy rozdielne ceny tovarov a služieb v regiónoch a úroveň sociálneho rozvoja. Navyše to taktiež nezohľadňuje ekonomickú silu obyvateľov regiónov vyjadrenú príjmami domácností. Zástupcovia hlavných miest a metropolitných regiónov sa už v máji stretnú vo Varšave na Vyšehradskom fóre hlavných miest a regiónov vo formáte V4+. Pozvaní sú však aj zástupcovia z Chorvátska, Bulharska a Rumunska. Vyšehradské fórum bude predchádzať Kohéznemu fóru v Bruseli.