Blindfriendly Streda 23. 10. 2019 | Meniny má Alojza Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

MLADÝ TVORCA 2015 v Nitre

Účasť Strednej odbornej školy polygrafickej, Račianska 190, Bratislava, na 23. ročníku celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania

 
V dňoch 28.–30. 4. 2015 sa naša škola zúčastnila na 23. ročníku celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania s názvom MLADÝ TVORCA 2015. V našom stánku počas troch dní konania výstavy poskytovali informácie záujemcom pedagogickí zamestnanci – zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie, hlavná majsterka, majstri OV a dvaja žiaci.
Aj tento ročník bol spojený aj s veľtrhom práce JOB-EXPO 2015 a XVII. európskymi dňami pracovných príležitostí.
 
Za významný úspech považujeme, že propačačné grafické návrhy na tlačoviny celého podujatia MLADÝ TVORCA 2015navrhol a vypracoval žiak SOŠ polygrafickej Attila Mucska
z II.GMB triedy. Všetky tlačoviny boli zároveň aj vytlačené v SOŠ polygrafickej. Boli to:
  • päť druhov diplomov (Cena ministerstva hospodárstva – 1., 2., 3. miesto: za inováciu
a technickú tvorivosť; za najkrajšiu expozíciu; za spoluprácu so zamestnávateľskou sférou; Čestné uznanie; Top výrobok v šiestich kategóriách; Čestné uznanie)
  • prvá strana poznámkového bloku formátu A5
  • propagačné plagáty formátu A3 a A4
  • pozvánka na otvorenie a pozvánka na ukončenie výstavy.
Priamo na výstavisku sme pre pracovníkov MH SR dotláčali na diplomy názvy ocenených škôl a výrobkov.
 
Utorok 28. 4. 2015, teda prvý deň výstavy MLADÝ TVORCA 2015, bol určený len pre riaditeľov a pedagogických zamestnancov stredných odborných škôl.
 
Naša škola prezentovala študijné a učebné odbory, ktoré je možné v nastávajúcom školskom roku u nás študovať. Cieľovou skupinou boli žiaci posledných ročníkov základných škôl, rodičia žiakov, ako aj učitelia ZŠ.
Príjemným prekvapením tohto ročníka bolo, že končiacich, ale aj „hotových“ stredoškolákov v nemalej miere zaujala možnosť pomaturitného štúdia na našej škole.
V rozhovoroch sme priblížili záujemcom, okrem už spomínaných študijných a učebných odborov, aj „spoločenský život“ na SOŠ polygrafickej v Bratislave, možnosti ubytovania pre žiakov so vzdialenejších oblastí a v neposlednom rade aj možnosti uplatnenia po úspešnom ukončení štúdia.
 
Do súťaže o TOP výrobok v kategórii chémia, farmaceutický priemysel, polygrafia,
papierníctvo, sklárstvo, ktorá bola vyhlasená usporiadateľom, MH SR, sme mali prihlásené práce žiačok tretích ročníkov. Anita Olgyayová z III.GMB triedy súťažila s výrobkom nástenný kalendár 2015 pre SOŠ polygrafickú „PRÁZNINOVÁ FOTOGRAFIA“ a Petra Klačanová
z III.GMAtriedy súťažila s animáciou s názvom PRAVÝ DOMOV TUČNIAKOV. V súťaži TOP výrobok sme síce nevyhrali, ale naša animácianašej žiačky sa umiestnila na druhom mieste.
 
 
V Bratislave, 10. 5. 2015
 
 
Ukážky v prílohe (PDF)

Súvisiace dokumenty