Blindfriendly Pondelok 9. 12. 2019 | Meniny má Izabela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Monitorovací výbor pre OP INTERACT zasadal v Kodani

 V poradí desiate zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program INTERACT II sa uskutočnilo počas 08. a 09. novembra 2012 v Dánsku.

 
Stretnutie členov monitorovacieho výboru zastupujúcich jednotlivé členské štáty EÚ, ako aj pridružené krajiny Nórska a Švajčiarska, reprezentanta Európskej komisie v poradnej úlohe, a zástupcov certifikačného orgánu, orgánu auditu a kontaktných bodov INTERACT ako pozorovateľov, organizuje dvakrát ročne Riadiaci orgán OP INTERACT II, ktorým je Bratislavský samosprávny kraj.  
 
Predstavitelia 21 európskych krajín počas zasadnutia prerokovali a schválili ročný plán aktivít jednotlivých kontaktných bodov a sekretariátu programu,  ako aj rozpočet na rok 2013. Strategicky sa diskutovalo aj o príprave nového programového obdobia, časovom harmonograme vypracovania operačného programu INTERACT III pre roky 2014-2020 a zelenú dostal aj proces obstarania hodnotiteľa pre „ex-ante“ hodnotenie operačného programu INTERACT III.
 
Bratislavský samosprávny kraj v Kodani  zastupoval  na politickej úrovni jeho podpredseda, JUDr. Ivo Nesrovnal, LLM, ktorý prezentoval výsledky operačného programu od ostatného zasadnutia monitorovacieho výboru a progres v implementácii operačného programu INTERACT.