Blindfriendly Piatok 21. 2. 2020 | Meniny má Eleonóra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Most cez Malý Dunaj Zálesie - Malinovo od dnes otvorený

 Na mieste mosta v havarijnom stave stojí nový a od dnes je už v plnej prevádzke. Dnešného otvorenia mosta, ktorý je dôležitou tepnou v štruktúre Bratislavského samosprávneho kraja sa zúčastnili bratislavský župan Pavol Frešo, generálny riaditeľ RCB Milan Valašik, starostka obce Malinovo Eva Godová a starosta obce Zálesie Jozef Meško.

 
„Veľmi podrobne zvažujeme do čoho investujeme. Toto bola jedna z priorít, ktorá sa nám podarila presadiť. Som hrdý na to, že vždy konsenzuálne rozhodneme o našich cestách v rámci Bratislavského kraja, ktoré vyzerajú oveľa lepšie, ako keď sme do Úradu nastupovali. To znamená nie len tento most, ale napríklad most v Tomášove a iné aktivity, ktoré sme spoločne spravili,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo.
 
Most ev.č. III_0614-003 – Zálesie – Malinovo – nad Malým Dunajom bol od 24.2.2015 uzatvorený kvôli bezpečnosti a zdraviu ľudí. Z diagnostického prieskumu, podrobných statických výpočtov a skúšky zaťažiteľnosti vyplynulo porušenie statiky mosta a jeho havarijný stav (stupeň VII zo stupnice I až VII). Dôvodom rekonštrukcie boli veľmi zlý zvršok mosta, zatekanie, výrazné poruchy betónu a výstuže nosnej konštrukcie, spodnej stavby a najmä rímsovej časti, porucha statiky nosnej konštrukcie, šmykové trhliny  na nosníkoch.
 
„Dobrou správou pre ľudí, ktorí navštívia tento región kvôli turistike je, že sa zvýšila svetlá výška tohto mosta. Vylúčil sa jeden pilier, čiže sa tu nebudú zachytávať nečistoty. Bude sa to lepšie splavovať na Malom Dunaji, čo je v súlade s politikou župy ohľadom cestovného ruchu. Na rozdiel od pôvodného mosta, je tu viditeľný chodník, na ktorom sa nemusíte tlačiť a dokonca by mal byť v budúcnosti súčasťou pripravovanej cyklotrasy,“ doplnil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
 
Stavebné práce sa začali koncom júna 2015 a trvali 25 týždňov, teda do 7.12.2015, kedy bol most otvorený. Výsledkom stavebno-technických prác je nový most, na ktorom sa zvýšila zaťažiteľnosť . Komplexne sa vymenila nosná konštrukcia a zvršok mosta vrátane vytvorenia mostných záverov na koncoch mosta. Staré poškodené nosníky boli vymenené za nové, pričom sa z dvoch prostredných polí vytvorilo jedno pole a odstránila sa stredná opora mosta, čím sa  zlepšili prietokové pomery pod mostom. Na ponechaných oporách a podperách sa vytvorili nové úložné prahy, opravili sa povrchy podpier a hydromelioračné potrubie sa zavesilo pod nosnú konštrukciu mosta. Ďalej sa zlepšili šírkové pomery komunikácie na moste a to na 8,0 m medzi obrubníkmi, na moste vznikol jednostranný chodník a opravila sa vozovka na moste i v priľahlých úsekoch. Na moste bolo osadené zábradlie mestského typu.
 
„Pôvodný most bol z roku 1963 a frekvencia dopravy na tomto moste je pomerne vysoká. Podľa posledného sčítania v roku 2010 tu prešlo denne 6500 áut a dnes je to určite ešte vyššie číslo ,“doplnil generálny riaditeľ RCB Milan Valašik.
 
Celkové náklady dosiahli 512 800 € bez DPH. Všetky finančné náklady boli hradené z rozpočtu BSK na rok 2015.