Blindfriendly Sobota 22. 2. 2020 | Meniny má Etela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Most medzi Malinovom a Zálesím čaká zásadná rekonštrukcia

 Most medzi Malinovom a Zálesím, ktorý slúži od sedemdesiatych rokov, je v havarijnom stave, má porušenú statiku a nespĺňa požiadavky na bezpečné užívanie. Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Senci a Okresné riaditeľstvo PZ Oddelenia dopravného inšpektorátu preto vydali 24. februára povolenie na uzavretie cesty v mieste mosta. V súčasnosti beží súťaž na výber zhotoviteľa.

 
Uzavretiu mosta predchádzal diagnostický prieskum, podrobný statický výpočet a skúšky zaťažiteľnosti, z ktorých vyplynula potreba rekonštrukcie. Kým však k tomu dôjde, Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Senci a Okresné riaditeľstvo PZ Oddelenia dopravného inšpektorátu v auguste minulého roku pristúpili na dočasné riešenie a obmedzili zaťažiteľnosť mosta dopravným značením na maximálne 10 ton. Nakoľko najmä vozidlá ťažkej nákladnej dopravy toto značenie nerešpektovali, situácia na moste sa zhoršovala, odpadávali kusy betónu a bezpečnosť ľudí tak bola denne ohrozovaná. Koncom roka sa preto urobila ďalšia skúška zaťažiteľnosti, ktorá vyhodnotila stav mostu ako havarijný. Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Senci a Okresné riaditeľstvo PZ Oddelenia dopravného inšpektorátu preto rozhodli o úplnom uzavretí mosta.
 
„Bezpečnosť a zdravie ľudí je v každom prípade na prvom mieste. Bohužiaľ, vodiči nákladnej a kamiónovej dopravy neustále porušujú zákazové značky s obmedzením hmotnosti a tento prípad to len potvrdzuje. Uvedomujeme si však význam tohto mosta pre miestnych obyvateľov, preto urobíme všetko, čo nám zákon dovoľuje, aby sme rekonštrukciu urýchlili,“ povedal podpredseda BSK Martin Berta.
 
BSK má na rekonštrukciu mosta vypracovanú projektovú dokumentáciu a tiež vyčlenené peniaze vo svojom rozpočte. V súčasnosti prebieha súťaž na výber zhotoviteľa, ktorá určí aj cenu a bude ukončená v najbližších týždňoch. Zároveň sa technicky pripravuje priestor na rekonštrukciu mosta.