Blindfriendly  15. 9. 2019 | Meniny má Jolana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Na BSK sa školilo k zúčtovaniu a príprave finančných žiadostí o platbu cezhraničných projektov

 Úrad Bratislavského samosprávneho kraja v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zorganizovali v rámci projektu RECOM SK-AT informačný seminár, ktorého sa zúčastnilo približne 70 účastníkov z Bratislavského a Trnavského kraja.

 

Podujatie bolo zamerané na zúčtovanie a prípravu finančných žiadostí o platbu cezhraničných projektov, ktoré sa predkladajú v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013.

V úvodnej časti stretnutia bol predstavený samotný projekt RECOM SK-AT v rámci, ktorého sa podujatie uskutočnilo. Následne zo strany projektového manažéra Technickej asistencie a zástupcu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR boli odprezentované dôležité informácie o procese predkladania žiadosti o platbu pre prijímateľov EFRR. V druhej časti stretnutia zástupkyňa z Úradu pre verejné obstarávanie poskytla dôležité informácie k novelizácii Zákona o verejnom obstarávaní, výkon kontroly vo verejnom obstarávaní, ako aj nedostatky v procese verejného obstarávania a právne následky. Na záver podujatia mali prítomní možnosť zapojiť sa do aktívnej diskusie počas, ktorej kládli prednášajúcim svoje otázky, ktoré sú dôležité pre ich prácu na projektoch.

Bližšie informácie o projekte RECOM SKAT, ktorý sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko - Rakúsko 2007-2013 nájdete na oficiálnej internetovej stránke projektu www.recom-skat.eu .


RECOM SK-AT         EU flag ERDF

logo_SK-AT