Blindfriendly Utorok 15. 10. 2019 | Meniny má Terézia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Na Slovensku oslavujeme najdlhšie vzdelávanie nadaných detí v Európe

 So súhlasom ministerstva školstva SR sa v Bratislave pred 25 rokmi začalo alternatívne vzdelávanie nadaných detí. Škola pre mimoriadne nadané deti začínala ako prvá s touto myšlienkou v európskom meradle. Išlo o deti, ktoré vedeli čítať, písať, počítať už ako 4-5 ročné.

 

Do prvej experimentálnej triedy  -  podľa Projektu alternatívnej starostlivosti o nadané deti – autorky PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc. – ako psychologičky a gestorky celého overovania – nastúpilo k 1. septembru 1993 do prvej triedy sedemnásť detí.
Tieto deti za 3 mesiace ukončili prvý ročník predpísaného učiva.  Do konca školského roku 1993/1994 ukončili aj druhú triedu. Ale následne sa už nepokračovalo s vyučovaním nadaných akcelerovaným systémom, pretože s deťmi nadanými je pri výučbe treba ísť viac do hĺbky a šírky, teda viac systémom obohacovania učiva.
K 1. januáru 1998 vznikla samostatná škola a ako škola pre mimoriadne nadané deti, ktorá bola zaradená do siete škôl. V ďalšom roku 1. 9. 1999 bolo zriadené pri tejto škole aj osemročné gymnázium pre nadané deti.
V týchto dňoch Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium oslavuje 25 rokov systematického vzdelávania nadaných detí. V súčasnosti sa realizuje výučba podľa  novovytvoreného autorského programu APROGEN, ktorý je šitý na mieru deťom nadaným v intelektovej oblasti.
Dnes v škole študuje 771 žiakov, z toho 266 na 1 . stupni a 505 na gymnáziu.
Podľa dosahovaných výsledkov sa už  druhý rok škola umiestnila na prvom mieste v hodnotení  INEKO. Posledné tohtoročné maturity ukončili študenti s priemernou známkou 1,00. Žiaci dosahujú vynikajúce výsledky na súťažiach doma i v zahraničí. Aj preto sa v piatok 22.9. 2017 konalo slávnostné zasadnutie k 25. výročiu tejto školy a k efektívnemu systému práce s nadanými deťmi.
Za BSK sa ho zúčastnili predseda BSK Pavol Frešo, riaditeľ odboru školstva Roman Csabay,  podpredseda BSK Martin Berta, vedúca odboru školstva Jana Zápalová, zamestnankyne BSK Oľga Zaťková a Anna Poliačiková ako aj  predseda územnej školskej rady Ivan Haverlík.