Blindfriendly Streda 26. 2. 2020 | Meniny má Viktor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Na vysokú školu so zdravotným postihnutím

Podporné centrum zrakovo postihnutých študentov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI) v Bratislave organizuje informačný deň k problematike štúdia študentov so zdravotným postihnutím. Podujatie s názvom Informačný deň o štúdiu zdravotne postihnutých na vysokej škole sa uskutoční dňa 2. júna t.r. v čase od 9.00 do 14.00 hod. na FMFI UK v Bratislave.

 
Na stretnutí odznejú informácie o tom, čo by mal vedieť mladý človek so zdravotným postihnutím, ktorý uvažuje o štúdiu na vysokej škole z nasledovných okruhov:vedomostné predpoklady,osobnostné predpoklady, systém štúdia na vysokej škole (kreditový), študijné povinnosti a študentské práva, finančné nároky a možné finančné zdroje, možnosti štúdia na vysokej škole v zahraničí. O podmienkach štúdia pre študentov so zdravotným postihnutím budú hovoriť zástupcovia vybraných fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave, Trnavskej univerzity v Trnave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.Študenti a absolventi vysokých škôl so zdravotným postihnutím budú informovať o svojich skúsenostiach zo štúdia a odporúčaniach, ako sa na štúdium pripraviť.
 
Stretnutie je určené pre študentov stredných škôl so zdravotným postihnutím, ktorí plánujú pokračovať v štúdiu na vysokej škole (zrakovým, sluchovým, telesným, trpiacich civilizačnými chorobami, s chorobami psychického zdravia, so špecifickými poruchami učenia), pre učiteľov, ktorí vzdelávajú študentov so zdravotným postihnutím, pre výchovných poradcov a poradenských pracovníkov, pre rodičov...
 
Bližšie informácie:
Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov
FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
tel./fax: 02/65424862, 60295515
Svoju účasť avizujte organizátorom.

Súvisiace dokumenty