Blindfriendly  16. 2. 2020 | Meniny má Ida Liana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Najsilnejší hráči sa dohodli, že spoja svoje sily...

Bratislavský samosprávny kraj a Hlavné mesto SR Bratislava sa dohodli s najsilnejšími univerzitami - Univerzitou Komenského a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, na spolupráci pri hľadaní ciest posilnenia väčšieho využívania vedomostí a znalostí v kraji. Dohodu spečatili najvyšší predstavitelia všetkých štyroch partnerov - Vladimír Bajan, predseda BSK, Andrej Ďurkovský, primátor Bratislavy, František Gahér, rektor UK a Vladimír Báleš, rektor STU podpisom Memoranda o vytvorení strategickej platformy v piatok 25. mája 2007 na pôde UK v Bratislave.

 
Absolventi bratislavských univerzít si poľahky nachádzajú uplatnenie po celom svete. A paradoxne práve vo vysokej úspešnosti absolventov partneri vidia riziká pre región. Chcú, aby títo vysoko vzdelaní mladí ľudia pôsobili v Bratislave, v tunajšom regióne, v blízkosti škôl, aby mohli s nimi v budúcnosti spolupracovať. Ich snahou je, aby firmy využívali nové poznatky, ktoré vzišli z vedeckej práce a zhodnocovali ich. Absolventi, profesori a v nemalej miere i samotní študenti môžu významne prispievať k vysokej úrovni a sofistikovanosti produktov a služieb takýchto firiem.
V neposlednom rade bude snahou partnerov aj napomáhať vytvárať žičlivejšie prostredie pre začínajúcich podnikateľov, osobitne v inovatívnych technologických oblastiach. Cieľom je, aby si odborníci väčšmi zakladali vlastné firmy, v ktorých budú zhodnocovať nové poznatky získané výskumnou či inou tvorivou činnosťou. Aby si ich zakladali tu, a aby sa výsledky ich tvorivej práce, najmä rozumu, premietali do výrobkov a služieb predávaných po celom svete.
 
Ide o stratégiu prerodu regiónu na vedomostný, znalostný, inovatívny. Tak, aby sa rozvoj dal udržať aj v dlhom časovom horizonte.
Je to podstatne vyššia a silnejšia rovina.
Pre všetkých ľudí, ktorí v kraji žijú a pracujú.
Je to beh na dlhé trate.
 
Bratislavský kraj disponuje výnimočnými danosťami už dlho. No až teraz sa našla sila, pretli sa súradnice a začína sa nová éra.
 
Najsilnejší hráči sa dohodli, že spoja svoje sily...

Súvisiace dokumenty


 

Súvisiace články