Blindfriendly Štvrtok 5. 12. 2019 | Meniny má Oto Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Naše nórske dobrodružstvo pokračuje

 Stredná odborná škola Senec pokračuje druhý rok v práci na spoločnom projekte s nórskou partnerskou školou Åsane videregående skole v Bergene. Spolupráca na projekte s názvom Praktické vzdelávanie študentov a učiteľov sa začala minulý školský rok v rámci Štipendijného programu EHP Slovensko, ktorý je financovaný z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Na projekte pracujú žiaci teraz už štvrtého ročníka SOŠ Senec, študijného odboru škola podnikania. Zamerali sme sa na plánovanie a manažovanie v cestovnom ruchu založenom na regionálnych možnostiach vo dvoch partnerských krajinách - v Nórsku a na Slovensku, pričom využívame rôzne marketingové nástroje.
     Študenti oboch partnerských škôl sa snažia predstaviť región Senec a región Bergen ako atraktívne turistické destinácie. Žiaci využívajú vo svojej práci cenné informácie získané na základe osobnej skúsenosti z návštev týchto dvoch krajín. Žiaci SOŠ Senec na hodinách ekonomických cvičení vo vybranej firme využívajúc  anglický jazyk vytvárajú zaujímavé katalógy o Nórsku.
     Aj v tomto školskom roku vycestovalo v termíne od 12.10. do 19.10. 2015 ďalších šesť žiakov SOŠ Senec s dvoma pedagógmi do Bergenu, aby si rozšírili poznatky z oblasti marketingu, manažmentu a rozvinuli si zručnosti v komunikácii v anglickom jazyku. Počas mobility navštívili prekrásnu prírodu v oblasti Hardanger s farmami na pestovanie jabĺk a výrobu jablčného muštu, fjordy a samotné mesto Bergen s prekrásnymi starými domami.
     Pre všetkých účastníkov mobility to bol neskutočný zážitok a každý by sa veľmi rád opäť niekedy vrátil do tejto krásnej krajiny.
                                                                                                 PaedDr. Oľga Hlavačková