Blindfriendly Pondelok 14. 10. 2019 | Meniny má Boris Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Naše školy sa zapojili do Medzinárodného dňa školských knižníc

Slovenská pedagogická knižnica vyhlásila štvrtý ročník „Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý sa koná vždy štvrtý októbrový pondelok už 9 rokov, v tomto roku 27. októbra.

 
Cieľom podujatia je podporiť vzťah mladých ľudí ku knihám, čítaniu a literatúre. Do Medzinárodného dňa školských knižníc sa môže zapojiť každá školská knižnica a uchádzať sa tak o atraktívnu finančnú výhru od ministra školstva Jána Mikolaja a Slovenskej pedagogickej knižnice. Stačí zaslať stručný popis podujatia na adresu vyhlasovateľa súťaže do 31. októbra a odborná porota rozhodne do 29. novembra, kedy budú vyhlásené výsledky.
 
V tomto roku sa zapojili i školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK so zaujímavými podujatiami.  
       
Študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie, na Bullovej ul. 2 v Bratislave pripravujú podujatie pre deti z materskej školy pod názvom „Radi chodíme do knižnice“
 
Študenti z SOŠ, J. Jonáša 5 v Bratislave si Medzinárodný deň školských knižníc pripomenú tak, že navštívia niektoré veľké knižnice v meste, kde ich pracovníci knižníc oboznámia so spôsobom prihlásenia sa do knižnice a so systémom vypožičiavania kníh.
 
Gymnázium, Ulica 1. mája 8 v Malackách pripravilo podujatie „Ako išlo jablko na vandrovku“ – podujatie v školskej knižnici, ktorého súčasťou je výstava kníh zoradených do jednotlivých sekcií: jablko – pokušenie ľudstva, kráľovské jablko, jablko – súčasť zdravej výživy. Súčasťou podujatia bude aj  prezentácie scénok, výtvarných prác, multimediálne prezentácie, výstava odrôd, ochutnávka výrobkov z jabĺk
 
Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35 v Bratislave pripravilo podujatie s názvom „Čo má väčšiu silu? Kniha alebo počítač?“ V rámci podujatia sa budú prezentovať literárna tvorba žiakov,  študenti si zasúťažia na počítačoch vo vyhľadávaní informácií ako aj vo vytvorení power-pointovej prezentácie na tému Jeseň. Okrem toho navštívia Univerzitnú knižnicu v Bratislave.
 
SOŠ knihovníckych a informačných štúdií, Kadnárova 7 v  Bratislave organizuje podujatie v priestoroch školskej knižnice – prezentáciu vlastných projektov žiakov, výstavu nových publikácií v knižničnom fonde, vedomostný kvíz pre žiakov, beseda so spisovateľom Pavlom Rankovom na tému čitateľská gramotnosť.