Blindfriendly Štvrtok 20. 2. 2020 | Meniny má Lívia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Nátlaková kampaň súkromného prepravcu pokračuje

 Súkromný prepravca RegioJet a.s. pokračuje v nátlakovej kampani namierenej proti Bratislavskému samosprávnemu kraju. Ako ďalej uviedol predseda BSK Pavol Frešo, považuje to za neštandardné.

 
„Pán Jančura veľmi dobre vie, že sme museli postupovať v zmysle Zákona o cestnej doprave, podľa ktorého sa vyžaduje pre udelenie licencie súhlas všetkých dotknutých krajov. Nitriansky kraj vydal k žiadosti o licenciu nesúhlasné stanovisko. BSK vydal rozhodnutie, ktorým neudelil licenciu v súlade so všeobecnými záväzným predpismi. Právnická osoba RegioJet podala v zákonom stanovenej lehote odvolanie proti uvedenému rozhodnutiu, ktoré je v štádiu riešenia. Preto súčasný postup Regiojetu považujeme za ďalšiu nátlakovú kampaň, ktorou nás pán Jančura núti k vedomému porušeniu zákona,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo.