Blindfriendly Štvrtok 5. 12. 2019 | Meniny má Oto Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Návrh rozpočtu BSK na roky 2015 – 2017

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s ô 9 ods. 3. Zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá „Návrh rozpočtu BSK na roky 2015 – 2017“ na verejnú diskusiu.

 

Návrh rozpočtu BSK na roky 2015 – 2017 je zverejnený na úradnej tabuli BSK a na internetovej adrese Bratislavského samosprávneho kraja www.region-bsk.sk. Obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja a osoby podľa § 3 ods. 3. Zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch môžu svoje pripomienky predložiť v písomnej forme na adresu Úradu BSK, elektronicky na adresu Zuzana.Loviskova@region-bsk.sk alebo ústne do zápisnice na Úrade BSK v lehote od 20.11.2014 do 07.12.2014.

Súvisiace dokumenty


 

Súvisiace články