Blindfriendly  22. 1. 2017 | Meniny má Zora Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.

Návrh rozpočtu BSK na roky 2017 – 2019

Bratislavský samosprávny kraj, v zmysle ustanovenia § 9 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, predkladá v stanovenej lehote na verejnú diskusiu Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019.

 

Pripomienky k zverejnenému  návrhu môžu fyzické a právnické osoby zasielať v termíne do15.12. 2016 do 8:00 hod.:
• poštou alebo osobne na adresu:  Odbor financií, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava,
• na elektronickú adresu: veronika.bodiova@region-bsk.sk,
• elektronickým podaním, vyplnením elektronického formulára priamo z portálu elektronických služieb BSK https://portal.egov.region-bsk.sk/sluzby/e-form/05-5

Súvisiace dokumenty