Blindfriendly Piatok 24. 1. 2020 | Meniny má Timotej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Netradičná spolupráca Domova sociálnych služieb a Strednej odbornej školy

 Dňa 22. apríla 2010, na Deň Zeme, podpísali riaditelia Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove Ing. Alena Martináková a Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, Bratislava PhDr. Ján Škott dohodu o spolupráci. Vyjadrili v nej spoločnú vôľu angažovať sa v procese integračných aktivít v oblasti záhradníctva.

 

Spolupráca sa bude týkať jednak praktickej pomoci pri výsadbe a pestovaní liečivých, okrasných i skleníkových rastlín v rámci projektu domova sociálnych služieb – „Čarovná záhrada“, ako aj odborného poradenstva a vzdelávania klientov a pracovných terapeutov, ktorí sa na tomto projekte aktívne podieľajú. Dohoda zahŕňa aj organizovanie spoločných podujatí napr. návštevy výstav a exkurzie do záhradníckych podnikov, spoločné aktivity v oblasti kultúry, športu a rekondično-rekreačných pobytov a pod.

Medzi prvé výsledky tejto spolupráce patrí prezentácia projektu záhradnej architektúry areálu DSS symbolicky práve na Deň Zeme. Jeho autormi sú piati študenti SOŠ Gustáva Čejku v Malinove.

Kladný postoj k životnému prostrediu vyjadrili aj štyria klienti domova sociálnych služieb z pracovnej skupiny zameranej na záhradníctvo. Spolu s pracovným terapeutom a ostatnými študentmi SOŠZ pomohli pohrabať opadané lístie a upratať Anglický krajinný park, ktorý je súčasťou areálu školy. Veríme, že tento príklad povzbudí k obdobným formám integračnej spolupráce aj iné zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.