Blindfriendly Pondelok 14. 10. 2019 | Meniny má Boris Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Noc výskumníka 2015

 25. septembra 2015 sa konal 9. ročník Európskej Noci výskumníka, festivalu vedy, výskumu a techniky. V tento deň sa vo všetkých metropolách Európskej únie konali zábavné podujatia a prezentácie výdobytkov vedy a výskumu, a to nielen technických vied, ale aj prírodných a humanitných. Na Slovensku podujatie Noc výskumníka prebiehalo v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach. Hlavnou myšlienkou tohto ročníka bolo: Veda – budúcnosť Slovenska.

 

Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave sa po ôsmykrát ako jediná stredná škola na Slovensku aktívne zapojilo do priebehu tohto významného celoeurópskeho podujatia. Študenti gymnázia pripravili s PaedDr. Monikou Kolkovou a Mgr. Jozefínou Uríkovou merania z fyziky, chémie a biológie pod názvom Moderné prírodovedné školské laboratórium. Návštevníci v Starej tržnici v Bratislave mali možnosť vyskúšať si meranie s najmodernejšími učebnými pomôckami a prístrojmi, získané z finančných prostriedkov eurofondov projektu Inovácia materiálneho zabezpečenia a výučbových metód v prírodovedných laboratóriách, a to meracie zariadenie VinciLab, softvér Coach a k nemu zodpovedajúce meracie senzory.
Pri stánku školy si žiaci základných a stredných škôl mohli vyskúšať aktivity z fyziky, a to  meranie veľkosti magnetického poľa v okolí svojho mobilného telefónu, sledovanie pohybu na obrazovke počítača pomocou ultrazvukového senzora. Z biológie bolo zaujímavé sledovať senzorom vlhkosti potenie ruky a pri fotosyntéze meniace sa pH vody. Chémia ponúkala meranie vodivosti  a pH roztokov. Okrem meracích aktivít sa návštevníci otestovali v interaktívnych IRS cvičebniciach s „hovoriacim interaktívnym perom“.
Takouto formou prispeli k šíreniu osvety dôležitosti vedy a výskumu na Slovensku.