Blindfriendly Piatok 22. 11. 2019 | Meniny má Cecília Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Nová výzva v rámci programu spolupráce Maďarska a Slovenska

Dňa 29. júna 2009 bola zverejnená 2. výzva na predkladanie projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika.

 

Oprávnení žiadatelia: subjekty verejného a súkromného sektora, ktorými sú obce (združenia obcí), samosprávne kraje, organizácie zriadené alebo založené štátom, samosprávnym krajom alebo obcou, neziskové organizácie, školy, komory, Európske zoskupenia územnej spolupráce a pod.

Oprávnené územie programu: územie Bratislavského, Trnavského, Nitiranskeho, Banskobystrického a Košického kraja v SR, v Maďarskej republike územie žúp Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Pest, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron a hlavného mesta Budapešť.

Finančná čiastka 2. výzvy: 49 820 390 EUR zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Oblasti podpory:
Prioritná os 1
1.1 Podpora cezhranicnej podnikatelskej spolupráce
1.1.1 Rozvoj podnikatelskej infraštruktúry
1.1.2 Podpora podnikatelskej spolupráce
1.2 Spolupráca v oblasti vedy, výskumu a inovácií
1.2.1 Spoločný rozvoj infraštruktúry vedy, výskumu a inovácií, a spolupráca v oblasti cezhranicného výskumu
1.3 Rozvoj spoločného turizmu
1.3.1 Spoločný rozvoj produktov turizmu, atrakcií, organizácií destinačného manažmentu a súvisiacej infraštruktúry
1.3.2 Rozvoj spoločných destinácií – propagácia, marketing a predaj
1.4 Spoločný rozvoj a koordinované využívanie zdravotníckych zariadení a prevencia rizík
1.4.1 Spoločný rozvoj a koordinované využívanie zdravotníckych zariadení a prevencia rizík
1.5 Rozvoj tvorby sietí, partnerstva, programového a projektového plánovania a riadiacich kapacít
1.5.1 Spoločný rozvoj tvorby sietí, partnerstva, programového a projektového plánovania a riadiacich kapacít
1.6 Spoločné využívanie a rozvoj ľudských zdrojov
1.6.1 Spoločné školenia, vzdelávanie a vytváranie sietí
1.6.2 Iniciatívy spolupráce na trhu práce
1.7 Aktivity Ľudia ľuďom
1.7.1 Aktivity Ľudia ľuďom - podpora aktivít v oblasti organizovania spoločných podujatí a programov; spolupráca v oblasti kultúry, športu, umenia, spoločenských tém a ochrany prírody

Priritná os 2
2.1 Spoločné aktivity na podporu ochrany prírodného prostredia
2.1.1 Vodné a odpadové hospodárstvo a obnoviteľné zdroje energie
2.1.2 Štúdie, plány a školenia
2.2 Spoločná starostlivosť o prírodné prostredie
2.2.1 Spoločná starostlivosť o prírodné prostredie
2.3 Budovanie malej dopravnej infraštruktúry, cyklistických trás a verejná doprava
2.3.1 Budovanie malej cezhraničnej dopravnej infraštruktúry a cyklistických trás
2.3.2 Rozvoj verejnej dopravy
2.4 Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti cez hraničné rieky
2.4.1 Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti cez hraničné rieky
2.4.2 Štúdie a plány
2.5 Zlepšenie cezhraničných komunikačných kanálov
2.5.1 Širokopásmový internet
2.5.2 Komunikačná dostupnosť, média, informačné toky

Miesto prijímania žiadostí o finančný príspevok a projektových zámerov: Spoločný technický sekretariát (VÁTI Nonprofit Kft., 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32, Maďarsko)

Termíny na predloženie žiadostí o finančný príspevok:
Priorita č. 1 - : 29. september 2009 do 12:00 hod. osobne, resp. do 24:00 hod. poštou
Priorita č. 2 - : 30. september 2009 do 12:00 hod. osobne, resp. do 24:00 hod. poštou

Kompletná dokumentácia ku výzve je zverejnená: http://www.husk-cbc.eu/sk/aktualna_vzva/2_vzva_na_predkladanie_projektov/30