Blindfriendly Štvrtok 21. 11. 2019 | Meniny má Elvíra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Nový predseda Výboru regiónov Luc Van den Brande chce budovať Európu v partnerstve

Belgický politik Luc Van den Brande sa 6. februára 2008 stal ôsmym predsedom Výboru regiónov, ktoré umožňuje zástupcom miestnych a regionálnych samospráv účasť na európskom rozhodovacom procese.

 
Luc Van den Brande je členom Výboru regiónov od jeho vzniku v roku 1994 a funkciu predsedu bude zastávať dva roky. Na tomto poste vystriedal Michelova Delabarra, starostu francúzskeho mesta Dunkerque, ktorý zaujal pozíciu prvého podpredsedu. Na tomto plenárnom zasadnutí bolo tiež zvolených 27 podpredsedov navrhnutých národnými delegáciami a ďalší členovia grémia.
 
Nový predseda VR po svojom zvolení predstavil víziu a priority na nasledujúce dva roky, kde je nutné budovať partnerstvo medzi inštitúciami EÚ a miestnymi i regionálnymi orgánmi členských štátov.
 
Pán Van den Brande vymenoval sedem prioritných oblastí, v ktorých môže VR podľa jeho mienky priniesť pridanú hodnotu:
reforma európskeho rozpočtu, energetická politika a klimatické zmeny, lisabonské ciele, politika súdržnosti a Európske zoskupenie územnej spolupráce, kultúrna rozmanitosť, politika susedstva a viacúrovňová správa a subsidiarita.
 
„Musíme sa zbaviť hierarchickej štruktúry vo forme pyramídy, v rámci ktorej je Európska únia postavená nad členskými štátmi, členské štáty nad regiónmi a regióny nad mestami a obcami. Musíme sa snažiť o vytváranie nových partnerstiev medzi rôznymi úrovňami správy, v rámci ktorých by jednotlivé úrovne správy rovnocenne spolupracovali na dosiahnutí spoločných cieľov. Takýto prístup by znamenal, že nejde o „Európu regiónov“ ale o „Európu s regiónmi, mestami a obcami.“ Podľa Van den Brandera „budujeme Európu v parnerstve“.
 
Viac informácií:

Súvisiace dokumenty