Blindfriendly Štvrtok 18. 10. 2018 | Meniny má Lukáš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

O sociálne štipendiá pre štúdium v zahraničí sa uchádzajú 13 študenti

Bratislava, 15.marca 2010

 

O sociálne štipendiá na štúdium cudzích jazykov v zahraničí prejavili v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) záujem 13 žiaci stredných škôl. Najväčší záujem je tradične o štúdium anglického jazyka.

Na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja bolo k určenému termínu doručených 13 prihlášok, dodatočne sme ešte prijali 1 prihlášku na anglický jazyk (celkom doručených 14 prihlášok). Najväčší záujem je o štúdium anglického jazyka - 9 prihlášok, 2 prihlášky prišli na nemecký jazyk, 2 na francúzsky jazyk a 1 na španielsky jazyk. Na štúdium talianskeho a ruského jazyka neprišla ani jedna prihláška. Bratislavský samosprávny kraj mal podľa rozhodnutia Ministerstva školstva SR pridelených spolu 23 miest, takže nebudú obsadené všetky miesta. Nedostatok prihlásených je spôsobený tým, že určené sociálne kritériá nespĺňa dostatočný počet žiakov s uvedeným stupňom znalosti jazyka (min. B1) a určeným študijným priemerom (max. 2,00). Všetci uchádzači, ktorí splnili kritériá boli navrhnutí Ministerstvu školstva na priznanie sociálneho štipendia.

Na Ministerstvo školstva SR bolo odoslaných 12 prihlášok - 8 na anglický jazyk, 2 na nemecký jazyk, 1 na španielsky jazyk a 1 na francúzsky jazyk.

Jedna uchádzačka nesplnila sociálne kritérium - jedna dvanástina čistého ročného príjmu rodičov bola vyššia ako 2,5 násobok životného minima rodiny, nemôže byť preto akceptovaná, všetci ostatní uchádzači splnili požadované kritériá. Jedna uchádzačka podala dve prihlášky - na anglický a na španielsky jazyk, podľa jej výberu bola akceptovaná prihláška na španielsky jazyk, teda prihláška na anglický jazyk bola zamietnutá.

Sociálne štipendiá vlády Slovenskej republiky sú určené pre žiakov stredných škôl na jednoročné štúdium cudzích jazykov na zahraničných stredných školách. Cieľom projektu je umožniť žiakom zo sociálne slabších rodín absolvovať časť stredoškolského štúdia v zahraničí a zdokonaliť sa vo vybranom cudzom jazyku. Pre BSK bolo pridelených 23 miest: 11 pre anglický jazyk (Írska republika), 5 pre nemecký jazyk (Nemecko), 2 pre španielsky jazyk (Španielske kráľovstvo), 1 pre taliansky jazyk (Talianska republika), 1 pre ruský jazyk (Ruská federácia) a 3 miesta pre francúzsky jazyk (Francúzska republika).