Blindfriendly Piatok 21. 2. 2020 | Meniny má Eleonóra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Odborníci SAV prednášajú stredoškolákom

 Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied pripravili pre študentov župných škôl cyklus populárno-náučných prednášok z oblasti matematiky, fyziky a onkológie. Trojicu prednášok dnes zahájil v aule Gymnázia L. Nomoveského aj predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. spolu s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Pavlom Frešom.

 
Podľa bratislavského župana Pavla Freša je cieľom akcie spopularizovať vyššie vzdelanie, ktoré prichádza po stredoškolskom, a tiež vedu a výskum. „Dlhodobo sledujeme taký trend, že často vysoké školy, ale koniec koncov aj výskumné oblasti, sa sťažujú, že žiaci na stredných školách nie sú dostatočne pripravovaní. No tak v tej časti, kde sa kritizuje odborné vzdelávanie, tak tam máte také pilotné projekty, ako napríklad s Volkswagenom, kde naozaj veľmi úzko spolupracujeme s tými, ktorí budú odborne vzdelávaní, budú pracovať a v tejto, nazval by som to všeobecne, snažíme sa pracovať s Akadémiou vied a ideme spolupracovať aj s ďalšími vysokými školami, aby teda skutoční experti, výskumníci alebo profesori prišli sem a odprednášali to, čím sa zapodievajú a získali si doslova týchto žiakov a študentov pre to, aby v budúcnosti boli v tomto prípade napríklad výskumníci rakoviny,“ uviedol župan.
 
Na pôde Gymnázia L. Novomeského, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, dnes zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja a Slovenskej akadémie vied zahájili sériu prednášok odborníkov SAV pre študentov stredných župných škôl. Témou prvej prednášky je Onkológia a ako liečiť rakovinu. Prednášajúcou je Mgr. Marína Cihová, PhD. Druhá prednáška „Čaro matematiky, Bratislava v číslach, kde všade je matematika? Potrebujeme ju?“ bude už vo štvrtok v rokovacej sále Úradu BSK a študentom sa bude venovať doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. Záverečná prednáška bude 9. júna opäť v aule Gymnázia L. Novomeského s RNDr. Štefanom Olejníkom, DrSc. na tému „Lego sveta, v ktorom žijeme“.
 
„Bratislavský kraj riadi stredné školy, ktoré sú potenciálnym rezervoárom študentov, ktorí sa môžu orientovať nielen na predmety alebo školy, ktoré sú momentálne zaujímavé, ale aj tie školy, ktoré sú nesmierne potrebné, tzn. školy prírodovedného a technického zamerania. My ako Slovenská akadémia vied sme odberateľmi, aj keď nie v prvej línií, študentov stredných škôl, pretože my máme právo robiť doktorantské štúdium a tam potrebujeme tých najlepších absolventov vysokých škôl, ktorí sú týmto smerom zameraní. Aj z tohto titulu sa snažíme už ovplyvniť tú generáciu študentov, ktorí sa iba rozhodujú o svojej budúcnosti,“ zdôvodnil predseda SAV Pavol Šajgalík.
 
„Túto iniciatívu ja hodnotím veľmi kladne, pretože je to vlastne to, po čom stále voláme, aby sa tá teoretická škola spojila s praxou a práve takéto podujatia, takéto projekty a vôbec takéto aktivity prispievajú k tomu, že je to naozaj tak, že tí žiaci tu uvidia nielen svojich učiteľov, ale uvidia aj ľudí z praxe,“ uzavrel riaditeľ školy Norbert Kyndl.
 
Prednášok sa zúčastnia študenti desiatich stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktorí o dané témy prejavili záujem. V pléne budú študenti Gymnázia L. Novomeského, Gymnázia Alberta Einsteina, Gymnázia na Pankúchovej, ďalej žiaci Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia z Teplickej, Obchodnej akadémie na Nevädzovej, ale aj študenti stredných odborných škôl. Napríklad zo SPŠ elektrotechnickej na Hálovej, zo SPŠ dopravnej, zástupcov bude mať aj Stredná zdravotnícka škola, SOŠ vinársko-ovocinárska a SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča.