Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

[12. 10. 2018 16:59:00]

Odborný seminár „Klient – náš rovnocenný partner

 Domov sociálnych služieb Rozsutec pri príležitosti 20. výročia svojho založenia zorganizoval odborný seminár s názvom „Klient – náš rovnocenný partner“, ktorý sa konal v reprezentatívnych priestoroch refektára rehole Františkánov na Františkánskej ulici v Bratislave. Záštitu nad seminárom prevzal Mgr. Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja. Seminár slávnostne otvorili Mgr. Mikuláš Krippel, PhD., podpredseda BSK a Ing. Peter Šramko, starosta Mestskej časti Lamač, v ktorej DSS Rozsutec sídli. Účastníkov svojou prítomnosťou podporila aj poslankyňa Bratislavského kraja Mgr. Lívia Poláchová.

 

V programe podujatia boli tri odborné príspevky a následne tri workshopy so zameraním na klienta a jeho potrebu rovnocennosti vo vzťahu s personálom zariadenia. Svoj príspevok „Kedy ma klient môže vnímať rovnocenne“ predniesla Mgr. Karola Martáková, psychologička v DSS Rozsutec, Mgr. Juraj Marendiak, vedúci oddelenia sociálnej pomoci na BSK, sa ponoril do slovníka sociálnych pracovníkov s príspevkom „Na výbere slov záleží“ a Mgr. Adam Kurilla, psychológ v Centre pre liečbu drogových závislostí, pripomenul účastníkom seminára „Hranice vzťahu s klientom v pomáhajúcich profesiách“.
Vedenia workshopov sa ujali Mgr. Karola Martáková, Mgr. Adam Kurilla a Mgr. Petra Kobolková, sociálna pracovníčka v DSS Rozsutec. Hlavným motívom workshopov bolo hľadanie rovnováhy vo vzťahu k prijímateľom sociálnych služieb – udržanie partnerského prístupu pri zachovaní hraníc profesionality. Mgr. Petra Kobolková viedla workshop k téme sexuálne potreby ľudí s mentálnym postihnutím.
Bohatá účasť na seminári, 57 účastníkov, svedčí o záujme ľudí v pomáhajúcich profesiách vzdelávať sa. Počas prestávok sa rozprúdila živá diskusia o aktuálnych výzvach v oblasti poskytovania sociálnych služieb.
Ďakujeme reholi Františkánov za poskytnutie priestorov, takisto ďakujeme kolegyniam a kolegom z DSS Rozsutec, že sa postarali o hladký priebeh seminára, vrátane chutného občerstvenia.

Mgr. Ondrej Molitoris, DSS Rozsutec