Blindfriendly Štvrtok 17. 10. 2019 | Meniny má Hedviga Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Oddelenie priestorového plánovania a GIS


 
Hošovská Henrieta, Ing. arch.
referát územného plánovania
tel.: 02/48 26 46 22
e-mail: hhosovska@region-bsk.sk

Vrátna Nadežda Ing. arch.
referát územného plánovania
tel.: 02/48 26 46 19
e-mail: nvratna@region-bsk.sk

Kuník Andrej, Bc.
referát geografického informačného systému
tel.: 02/48 26 44 14

e-mail: akunik@region-bsk.sk
                         
Markusek Roman Mgr.
referát geografického informačného systému
tel.: 02/48 26 46 23
e-mail: rmarkusek@region-bsk.sk

Brídzik Rudolf, Ing.
referát geografického informačného systému
tel.: 02/48 26 46 21
e-mail: rbridzik@region-bsk.sk

Hudcovská Jelena ,
Ing., arch.
referát geografického informačného systému
e-mail: jhudcovska@region-bsk.sk

 
 
Vyhl'adávanie: