Blindfriendly Utorok 17. 9. 2019 | Meniny má Olympia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Oficiálne otvorenie výzvy pre Program cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko

10. marca 2008 bolo vyhlásené otvorenie výzvy pre Program cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko (ako prvý z piatich kooperačných programov pozdĺž slovenských hraníc, ktoré patria do Cieľa "Európska územná spolupráca"). Rozpočet Programu na celé obdobie 2007-2013 je vyše 73 miliónov eur. Žiadateľ dostane príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), zo štátneho rozpočtu a 5% dokladá z vlastných zdrojov.

 

Predkladané projekty a aktivity by sa mali zamerať na zlepšenie regionálnej konkurencieschopnosti a udržateľného rozvoja regiónu v rámci jednej z dvoch prioritných osí programu:

  • Znalostný región a ekonomická konkurencieschopnosť
  • Dostupnosť a udržateľný rozvoj

Výzva je otvorená, t.j. žiadosti sa môžu predkladať kedykoľvek počas trvania programu. Informácie o termínoch stretnutí Monitorovacieho výboru spojených s výberom projektov budú uverejnené vopred, zo strany riadiaceho orgánu resp. STS na oficiálnej web stránke programu.

Partnerstvo na spoločnom projekte tvorí minimálne jeden slovenský a jeden rakúsky partner z verejného príp. zo súkromného sektora. Maximálny odporúčaný počet partnerov je 10, Lead partner - teda vedúci partner projekt predkladá a na druhej strane hranice si partneri medzi sebou zvolia jedného koordinujúceho partnera. Lead partner podpisuje po schválení projektu zmluvu s riadiacim orgánom a následne dohody s jednotlivými partnermi, MVRR SR podpíše zmluvu o národnom kofinancovaní projektu s koordinujúcim partnerom (teda nie s každým jedným slovenským partnerom jednotlivo).
Na oficiálnej stránke programu je k dispozícii:

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (od apríla bude v excelovskom formáte) spolu s povinnými prílohami a krátka príručka pre žiadateľov. Programový manuál bude k dispozícii v apríli, teda až pre druhé kolo, v súčasnosti je k dispozícii krátka príručka pre žiadateľov.

Pri príprave projektových zámerov a projektov je potrebné kontaktovať príslušné regionálne miesto (Viedeň, Dolné Rakúsko, Burgenland, Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj) alebo pracovisko STS vo Viedni. Žiadosť sa vypĺňa v dvoch jazykoch, v slovenčine a v nemčine. Pre projektový zámer sa vypĺňajú len vyznačené časti formuláru žiadosti (modré políčka). Registrácia projektového zámeru (možná od decembra 2007) umožňuje uznať žiadateľovi spätne oprávnené výdavky od dátumu registrácie.

Finálne žiadosti predložené na Spoločný technický sekretariát vo Viedni do 7. apríla 2008 budú posudzované 12. a 13. júna 2008 na zasadaní Monitorovaceho výboru (pozostáva z členov slovenských a rakúskych zástupcov - verejnej správy, štátnej správy a samosprávy). Výbor vyberie projekty, ktoré splnia formálne kritéria, kritéria oprávnenosti, kvality a ktoré sú svojím obsahom pre prihraničný región jednoznačnou pridanou hodnotou.

Dôležité: pre projekty slovenských žiadateľov je kľúčové získať podporu ich projektu z rakúskej strany, teda projektový partner z Rakúska musí zájsť za príslušným regionálnym koordinátorom (v jeho kraji) a “presvedčiť” ho o svojom projekte a získať súhlasné stanovisko na národné (regionálne) kofinancovanie.

Celé znenie výzvy nájdete na stránke Programu www.sk-at.eu.  

Súvisiace dokumenty