Blindfriendly Sobota 25. 1. 2020 | Meniny má Gejza Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

OPBK vyhlásil výzvu pre mestá a obce na predkladanie projektov

 Bratislavská župa sa bude podľa Pavla Freša uchádzať o finančnú podporu napríklad na obnovu národnej kultúrnej pamiatky parku v Malinove, vybudovanie medzinárodnej cyklotrasy, elektronizáciu služieb úradu a tiež predloží projekty na podporu integrovanej dopravy v Bratislavskom kraji.

 

V rámci Operačného programu Bratislavský kraj vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka tri výzvy na predkladanie projektov. Výzva je určená pre mestá, obce aj kraj, ktoré môžu predkladať projekty na regeneráciu sídel, ďalej na podporu regionálnej a mestskej hromadnej dopravy, ktorá je zameraná na budovanie bratislavskej integrovanej dopravy. Tretia výzva je určená na podporu rozvoja vedomostnej ekonomiky v oblasti informačno-komunikačných technológií. Termín ukončenia výziev je 15. mája 2012. „V týchto výzvach sa budeme aktívne uchádzať o finančnú pomoc na konkrétne projekty, ako sú regenerácia národnej kultúrnej pamiatky parku v Malinove, vybudovanie medzinárodnej cyklotrasy a tiež elektronizáciu služieb nášho úradu. Samozrejme, že predložíme projekty na podporu integrovanej dopravy v Bratislavskej župe,“ priblížil župan Pavol Frešo. O týchto projektoch budú v piatok 27. januára rokovať župní poslanci na zasadaní zastupiteľstva.

Mestá, mestské časti a obce v Bratislavskej župe môžu v rámci výzvy predkladať projekty zamerané na regeneráciu sídel - rekonštrukciu námestí, chodníkov, fontán, zastávok, budovanie nových detských a multifunkčných ihrísk, osádzanie smetných košov, lavičiek, verejného osvetlenia a revitalizáciu verejnej zelene. Rovnako je možné realizovať projekty na zachovanie a obnovu prírodného dedičstva a podporu budovania turistických a cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu. Pre výzvu je určených celkovo 10,4 mil. €.

Výzva na podporu regionálnej a mestskej hromadnej dopravy je zameraná na budovanie bratislavskej integrovanej dopravy, prestupných terminálov a jednotného tarifného zabezpečenia. Oprávnenými žiadateľmi sú mestá Pezinok, Senec, Malacky, hlavné mesto SR Bratislava a Úrad Bratislavského samosprávneho kraja. Indikatívna výška finančných prostriedkov na výzvu je 8,1 mil. €.

Cieľom tretej výzvy určenej pre verejný sektor je podpora rozvoja vedomostnej ekonomiky v oblasti informačno-komunikačných technológií. Ide o podporu projektov v oblasti elektronizácie samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. O finančnú pomoc vo výške 10,5 mil. € sa môžu opäť uchádzať mestá Pezinok, Senec, Malacky, hlavné mesto SR Bratislava a Úrad Bratislavského samosprávneho kraja.

Župan Pavol Frešo vyzdvihol prácu ministerstva pôdohospodárstva, že pripravilo tento súbor výziev, ktoré výrazne zlepšia život ľudí v Bratislavskom kraji. „Úspešné čerpanie eurofondov v tomto období dáva silný predpoklad, že v tom budúcom získame ďaleko viac prostriedkov na ďaleko širšiu škálu projektov v rámci Bratislavskej župy. Náš úrad v spolupráci s ministerstvom ochotne zorganizuje seminár učený všetkým žiadateľom, kde im poskytneme potrebné informácie tak, aby ich projekty boli úspešné,“ dodal.