Blindfriendly Pondelok 9. 12. 2019 | Meniny má Izabela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

9. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OPBK

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka dnes vyhlásilo rámci Operačného programu Bratislavský kraj tri výzvy na predkladanie projektov. Termín ukončenia výziev je 15. mája 2012.

 

Pre mestá a obce v Bratislavskom kraji, mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy a ich združenia je určená výzva na Opatrenie 1.1 Regenerácia sídel (kód výzvy: OPBK/2012/1.1/09). V rámci výzvy je možné predkladať projekty zamerané na regeneráciu sídel - rekonštrukciu námestí, chodníkov, fontán, zastávok, budovanie nových detských a multifunkčných ihrísk, osádzanie smetných košov, lavičiek, verejného osvetlenia a revitalizáciu verejnej zelene. Rovnako je možné realizovať projekty na zachovanie a obnovu prírodného dedičstva a podporu budovania turistických a cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu. Pre výzvu je určených celkovo 10,4 mil. Eur.

Výzva na podporu regionálnej a mestskej hromadnej dopravy (kód výzvy: OPBK/2012/1.2/09) je zameraná na budovanie bratislavskej integrovanej dopravy, prestupných terminálov a jednotného tarifného zabezpečenia. Oprávnenými žiadateľmi sú mestá Pezinok, Senec, Malacky, hlavné mesto SR Bratislava a Úrad Bratislavského samosprávneho kraja. Indikatívna výška finančných prostriedkov na výzvu je 8,1 mil. Eur.

Cieľom tretej výzvy (kód výzvy: OPBK/2012/2.2/09) určenej pre verejný sektor je podpora rozvoja vedomostnej ekonomiky v oblasti informačno-komunikačných technológií. Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti podporuje projekty v oblasti elektronizácie samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. O finančnú pomoc vo výške 10,5 mil. Eur sa môžu opäť uchádzať mestá Pezinok, Senec, Malacky, hlavné mesto SR Bratislava a Úrad Bratislavského samosprávneho kraja.